20 ޖޫން

June 20, 2017 9
ކުރު ވާހަކަ: ހިތާމަ

މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ޖަވާބަކީ އެހެން އެންމެންވެސް އެއަށް ދޭން އޮތް ޖަވާބެވެ. އެއީ ނޫނެކެވެ. މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ. ކައިވެންޏަށް ދެ މަސް ނުވަނީސް ލައުޒާ ގެއިން ފިލައިގެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ކުށަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެއްބަޔަކު އެކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: ކުށްވެރިޔަކީ ކާކު؟

ރައްޒާޤު މަރާލައިފައި އޮއްވައި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ރަޒީނާއަށެވެ. ރަޒީނާއަކީ ރައްޒާޤުގެ އަނބިމީހާއެވެ. އާދައިގެ މަތިން ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވެ ބަލާލިއިރު ރައްޒާޤު އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ރައްޒާޤު ދަރިފުޅު އިރުފާމެން ދެމަފިރިން އައިސްގެން އުޅޭތީ އެމީހުންނަށް ކޮޓަރި ދީފައި ރައްޒާޤު އޮތީ ފެންޑާގައެވެ. އަންނައިރު ރައްޒާޤު އިންނާނީ ތެދުވެ...

18 ޖޫން

June 18, 2017 9
ކުރު ވާހަކަ: ފަޅި ސިކުންތު

ނިދިން ހޭލެވުމާއެކު ނޭފަތުގައި ޖެހުނީ ކޮފީގެ މީރު ވަހެވެ. އިތުރަށް އެނދަކު ނޯވެވުނެވެ. ތެދުވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލާފައި ނިކުންނަން ޖެހީމެވެ. ކޮފީ ޖޯޑު ހުރީ ފެންޑާގައި ހުރި ކުޑަ މޭޒެއްގެ މަތީ ބަހައްޓައިފިއެވެ. އަންހެނުން ކޮބައިތޯ ދެކޮޅު ބަލާލީމެވެ. ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މޭޒު ކައިރިއަށް ޖެހިލައި ކޮފީ ޖޯޑު ނެގިތަނާ ޒީނާ ނިކުތީ...

17 ޖޫން

June 17, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: އަލިހުރަސް

އޮފީހުން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. ކައިވެންޏަށް އަހަރު ފުރޭ ދުވަސްވަރު އޮތީ ކުރިމަތީގައެވެ. އަހަރެން ގަސްތުކޮށްގެން ހުރީ އެކަންވެސް އެރަށުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. ސަމަދުއަށް ގުޅާލުމުން ދާދި ފަސޭހައިން ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހުނެވެ. އަހަރެމެން ދަތުރު ކުރި ލޯންޗް ރަށުގެ ބަނދަރަށް ވަންއިރު ސަމަދު ހުރީ...

16 ޖޫން

June 16, 2017 14
ކުރު ވާހަކަ: ވަގުތު

އޮފީހަށް ދާން ވަގުތު ކުޑަތަން ވެގެން ނިކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަހަރެން ދޮރާއި ހަމައިން ހުއްޓިލީމެވެ. މަންމަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން އެކުޑަ ވަގުތުކޮޅުވެސް ގަޑިއަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ސިޓިންރޫމްގައި މަންމަ އޮންނަނީ ސިންގަލް އެނދެއްގައި ތުނި ގޮދަޑިއެއް އަޅާފައި ބާއްވާފައެވެ. ފާޚާނާއަށް ވެއްޓި ފައި ބިދުނު ފަހުން ނުހިނގެއެވެ....

15 ޖޫން

June 15, 2017 6
ކުރު ވާހަކަ: ނޫރު

ފަތިސްގަޑީގައި އެ ހިސާބުން ދިރޭ ފުރާނައެއް ހޯދުމަކީ މަދުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. އޭރު އަދި ބިންގަނޑު ރަނގަޅަށް އަލި ވެސް ނުވެ އެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ ވައިގައި އެކުލެވިފައިވީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. އަހަރެން ހީކަރުވައިގަތެވެ. ދެއަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ފިރުމަމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ޓެރެސްގެ ވަށައިގެން ރާނާފައިވާ ފާރުބުރިމައްޗަށް...

14 ޖޫން

June 14, 2017 4
ކުރު ވާހަކަ: ތަޖުރިބާ

ޅައިރުއްސުރެ އަހަރެން އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރީ ކިޔެވުމަށެވެ. ޒުވާން ވެގެން އައިއިރު ދެމީހަކާއި ރައްޓެހިވެފައިވެސް ރުޅިވާން ޖެހުނީ މިސަބަބާ ހުރެއެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވީ ޒަވާޖީ ހަޔާތް ފަށާށެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ ފުރަތަމަ ކިޔަވައި ނިންމާށެވެ. މީހުނާއި އިނދެ ދަރިން ލިބުމުން ކިޔެވުމަށް އަސަރު ކުރާނެއެވެ. އެމީހުން ކައިވެނި...

13 ޖޫން

June 13, 2017 14
ކުރު ވާހަކަ: އިލްޒާމު

އޮފީސް ނިންމައިފައި އައިސް ގެއަށް ވަންއިރު ކުޑަ މަންޖެ ކުޅެން އިނީ ފެންޑާގައެވެ. މަންމަ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެތެރެއަށް އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން ސަޒުނާއަށް ގޮވާލައިފައި ފެން ތައްޓެއް ގެނެސްދިނުމަށް އެދުނީމެވެ. ބޫޓުގެ އެއްކިބަ ބޭލިތަނާ ސަޒުނާ ނިކުތެވެ. އަތުގައި ހުރި ފެންތަށި އަހަރެންނަށް ހަވާލުކޮށްފައި އުޑަފައިން...

12 ޖޫން

June 12, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: ބާކީވުމުން

ފަސް އަހަރުގެ އަދަބެއް ލިބިގަތުމަށްފަހު ޖަލުން ބޭރަށް ނިކުތް ދުވަހު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓުގެ ފަހަތަށް އެލިފައި އޮތް ބައި ނަގައި ބޮލުގައި އަޅުވާލުމަށްފަހު މަގު ހުރަހަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ވަޔާއެކު އައި ވާރޭ ތިކިތަކުން ވެސް މިއަދު ކުރެވެނީ ތަފާތު އިހްސާސެކެވެ. ދުއްވާފައިވާ އުޅަނދު ތަކާއި މަގު ހިނގާ...

11 ޖޫން

June 11, 2017 6
ކުރު ވާހަކަ: އެންމެ ކުށެއް

ނިދިން ހޭލައްވައިލީ ތުއްތު ޔޫންގެ ކުދި ގޯނާތަކުންނެވެ. އެއީ ދިރި ހުރި ސޯނާ ގަޑިއެކެވެ. ލޯ ހުޅުވައިލިއިރު ޔޫން އަރައި އޮތީ އަހަރެންގެ މޭމަތީގައެވެ. އިޚުތިޔާރަކާ ނުލައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ އަންހެނުން ސާރާ އައިސް އެކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. ދެމައިން ފާޚާނާއަށް ވަނުމުން އަހަރެން ނިކުތީ ފެންޑާއަށެވެ. ސޯފާތަކުގެ...

10 ޖޫން

June 10, 2017
ކުރު ވާހަކަ: ނޭނގުމަށްވުރެ...

މޫދު ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިޔާލަށް އަންނަނީ މޫދަށް ވެއްޓި ގެނބޭ ތަނެވެ. އަހަންނަށް ފަތާކަށް ނޭނގެއެވެ. ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް އަރައިފިނަމަ ކަނޑަށް ވެއްޓިގެން ދެން ވާނެ ގޮތް ހިތަށް ސިފަވެއެވެ. މަތިންދާބޯޓުގައި އިންނައިރު ހީވަނީ ބޯޓު ވެއްޓިދާނެ ހެންނެވެ. ބެލްކަނިން ތިރި ބަލަން ހުންނައިރު ފެންނަނީ ތިރީގައި ލޭ ކޯރު ދެމިފައި...

09 ޖޫން

June 09, 2017 3
ކުރު ވާހަކަ: ލޮޓަސްމާ

ލުޔޫންއަކީ ކިސަޑު ގަނޑެއްގައި ފޮޅިފައި އިން ލޮޓަސް މަލެއް ފަދައެވެ. ވަށައިގެން ކިސަޑެވެ. ހަޑިއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މެދުގައި ފޮޅިފައި އިން މަލުގައި އެ ކިސަޑާއި ހަޑީގެ އަސަރެއް ފެންނާކަށް ނުހުރެއެވެ. އެމަލުގައި ވަނީ ސާފު ކަމެވެ. ރީތި ކަމެވެ. ލުޔޫންގެ ދޮށްޓަށް ހުންނަ ދެ ބޭބެ އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނެވެ. ފުރާ...

08 ޖޫން

June 08, 2017 10
ކުރު ވާހަކަ: ވަގުތު ޖެހުމުން...

ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ދެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ވަކި ގޮތަކަށް ދީގެން އަސަރުކުރާލެއް ކުޑަވާނެ ކަމަށް ދެކޭނަމަ އެއީ ކުށްހީ އެކެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރިމަތި ކުރިއަސް ތިމާއަށް އެޚަބަރު ލިބޭ ވަގުތު ހިތުގައި ރިހެން ފަށާނެއެވެ. ހިތްވަރުގަދަ މީހަކު ނުރޮއި ކެތްކޮށްފާނެއެވެ. އެކަމަކު ލޮލުގެ ފުރަގަހުގައި ފިލާ ނަމަވެސް ކަރުނަ...

07 ޖޫން

June 07, 2017 2
ކުރު ވާހަކަ: ނިއުމަތް

ރިޒޫ ގެއިން ނިކުތީ ރުޅި އައިސްގެންނެވެ. ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަގުގެ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލައިގެން ހުރެ އަސްނާއަށް ގުޅިއެވެ. އަސްނާ އެއީ ރިޒޫގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ ރިޒޫ ބުނީ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ އެގެއަށް ދާނެ ވާހަކައެވެ. އެފޯނު ނިންމާލައިފައި ޓެކްސީ ސެންޓަރަށް ގުޅިއެވެ. ރިޒޫގެ ދޮންބެ ނިކުތީ ޓެކްސީ އައިސް...

06 ޖޫން

June 06, 2017 5
ކުރު ވާހަކަ: އިނާމު

ގަޑި ސޯނާވި އަޑާއެކު ނިދިން ހޭލެވުނެވެ. ހަތެއް ޖެހީއެވެ. އަހަރެން ފުރަތަމަ ވަނީ ފާޚާނާއަށެވެ. މޫނު ދޮވެލައިގެން ނިކުތްއިރު ބަދިގޭގައި މަންމަ އުޅެއެވެ. ކޮފީ ޖޯޑެއް ހިފައިގެން ނިކުމެ ފޯނު ނެގީމެވެ. ދުވަހުގެ ޚަބަރުތައް ފޭސްބުކުން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އިރުކޮޅަކުން ބައްޕަ އާއި ދޮންބެ ވެސް ކަސްރަތަށް ދުވެފައި ގެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ....

05 ޖޫން

June 05, 2017 10
ކުރު ވާހަކަ: ސަމާރާ

އަހަރެންނަށް ގޮތްގޮތް އެނގެން ފެށީންސުރެ ގޭގައި ހަތަރު ވަނަ މީހަކު އުޅޭ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. ރޭގަނޑު ނިދާފައި އޮންނައިރު އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ޖެހި ފިތިގެން ކުއްޖަކު ނިދާފައި އޮންނަހެން ހީވެއެވެ. ހޭލެވިގެން ބަލާއިރު ނޯވެއެވެ. ކޮޓަރީގައި އެކަނި ކުޅެން އުޅޭއިރު ކުޑަދޮރު ކައިރީ ބޭރުގައި ހުރެ ބަލާހެން ހީވެއެވެ....

04 ޖޫން

June 04, 2017 13
ކުރު ވާހަކަ: އަލަތު ލޯބި

މީހުން ކިޔާ އުޅޭތީ އަހަމެވެ. އަލަތު ލޯބި ކާމިޔާބުވާނީ ހަމައެކަނި ނަސީބުވެރިންނަށެވެ. އަދި އެލިސްޓްގައި ހިމެނިގެން ދަނީ ނިސްބަތުން މަދު ބައެކެވެ. ޚުދު އަހަރެންގެ ނަސީބު ހުރި ގޮތާ މެދު ހިޔާލު ކުރެވެން ފެށީ ހިތް އެދޭ މީހަކާ އަލަށް ބައްދަލުވުމާ އެކުގައެވެ. ޝާފީ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ކަންމަތީ ފިހާރައިގައި ސޭޓަކަށް އިންދައެވެ. އެންމެ...

03 ޖޫން

June 03, 2017 4
ކުރުވާހަކަ: މިންވަރު

އަހަރެމެންނަށް ނާއިލާ ލިބުނީ ކައިވެންޏަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެ ދަރިއަކު ނުލިބޭނެކަމަށް ނިންމި ފަހުންނެވެ. ނާއިލާއަށް އަހަރެއް ނުވަނީސް ނާޝިދު ލިބިއްޖެއެވެ. ދެކުދިން ކިތަންމެ ކައިރި ނަމަވެސް ނާއިލާއަށް ދޭންވާ ލޯތްބާއި އަޅައިލުމަށް އުނިކަމެއް އަޔަކަ ނުދެމެއެވެ. އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި ނާއިލާ އަހަރުމެންގެ ހަޔާތަށް އައީ ބަރަކާތެއްގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2017 16
ކުރުވާހަކަ: މެހެރީން

އޮފީސް މަސައްކަތެއްގައި ލާމު އަތޮޅަށް ދިޔަ ދަތުރެކެވެ. އަހަންނާއި އަހަރެންގެ ބައިވެރިޔާ ޖާވިދުގެ ހުރުން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އަލަށް މީހުން އާބާދުވަމުން އައި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެއެއްގައެވެ. ފަސް ވަރަކަށް މިނިޓް ހިނގާލާއިރަށް ނިކުމެވެނީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. ގޭގެ ފުރަގަހުން އޮންނަނީ ވަލެކެވެ. ޖާވިދުގެ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ފޮޓޯ ނެގުމެވެ....

01 ޖޫން

June 01, 2017 6
ކުރުވާހަކަ: ގުރުބާނީ

ތިން އަހަރު ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ލޯބިވެރިޔާ ވަކިވުމުން މާޔޫސްކަމުގައި މުޅި މީހާ ބަނދެވުނެވެ. ކާހިތެއް ބޯހިތެއް ނުވެއެވެ. މީހުންނާއި ވާހަކަދެއްކުމާއި މީހުން ފެންނަ ހިސާބަށް ނިކުތުން ބޮޑު ކަމަކަށް ވިއެވެ. އަބަދު ރޯން އޮވެވެނީ ކޮޓަރީގައެވެ. މަންމަމެން އައިސް ވިސްނައިދެން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެން އުޅެނިކޮށް ބައްޔަކަށް...