މެންދުރު · 12:12

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 12
ނަސީބުވެރިޔާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ނަސީބުވެރިޔާ

އަހަރެން އަބަދުވެސް ހިތަށްއަރައެވެ. ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައިއޮތް ލާރިބޮނޑިއެއް ފެންނާނެ ނަމައެވެ. ދެތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭ ނަސީބު ނަންބަރެއް ދިމާވާނެ ނަމައެވެ. މިސްކިތުގައި އަހަރެން އެކަނި އިންދައި މީހަކު އައިސް އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ސަދަގާތްކުރާނެ ނަމައެވެ. އެއީ ނުވާނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނަށް އެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 26
ހެކި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 27
ހެކި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 15
ހެކި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 10
ހެކި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

31 މާޗް

March 31, 2019 8
ހެކި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

27 މާޗް

March 27, 2019 10
ހެކި

ޖަވާހިރު ނާދިރުވި ވަރަކަށް އޭގެ އަގު ބޮޑުވެއެވެ. ދަޅަ ގަދަވި ވަރަކަށް ރީތިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ޖަވާހިރު ނާދިރެއް ނޫނެވެ. ދަޅަ ގަދައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެ ގަންނާކަށް މީހަކު ނާންނާނެއެވެ. އަޔަސް ނުވެސް ވިއްކާނަމެވެ. އެކަމަކު އަހަންނަށް އެ ވަރެއް ނެތެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ފައިނާއެވެ. އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ފައިނާއަކީ އަހަރެންގެ...

24 މާޗް

March 24, 2019 25
ގިރިޓީލޯބި

ހުވަފެން ފެށޭއިރު ޖަންގަލީގެ މެދުގައި އޮއްވައި ފެނިދާނެއެވެ. ވަށައިގެން ތިބޭނީ މިނިކާ ޖަނަވާރުތަކެވެ. ވަރަށް އުސް ތަނެއްގެ ކުރިޔަށް އަރައި އެ ތަނުން ފައިބާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަން ހުއްޓައި ވެސް ހުވަފެން ފެށެއެވެ. އެ ތަނަށް އަހަންނަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއްކަމެއް ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ވީ...

20 މާޗް

March 20, 2019 25
ހީ

އަހަރެން ބޭނުމީ ދުނިޔެ ވަށައި ބުރެއްޖަހައިލަން ދާށެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އިސްކޮޅަށް ނުތަކާ ވަރުގެ ހުވަފެނެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޔޫރަޕަށް ބުރެއްޖަހައިލެވުނަސް ފުދޭނެއެވެ. ބޭނުންވަނީ ތަންތަން ބަލައިލައި، ފޮޓޯނަގައި އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްލާށެވެ. އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރުގެ އަހަރެން ކަހަލަ އަންހެންކުއްޖަކަށް އެ ވަރުން ފުދޭނެއެވެ. އެކަމަކު...

17 މާޗް

March 17, 2019 24
ހުޅަނގު ފުޅަމަތި

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު މޫދަކީ ހަލަބޮލި ތަނެކެވެ. އެންމެ ގިނައިން މީހުން މޫދަށްއެރޭ ދިމާއެވެ. ފަޅު ރީތިވެފައި ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހެނދުނުގެ ހިކިދިޔައިގައި ފަރުހިލަން އެ ތަނަށް އެރުނު މީހުން މުޅި ހިސާބަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނާއި، ކުޑަކުދީން ވެސްމެއެވެ. ފަޅުގެ އެންމެ ދެކުނަށް އޮންނަނީ ރާވެރިބެ ނެރެވެ. އެއީ...

13 މާޗް

March 13, 2019 19
ދައުވަތު ކާޑު

އެނދުގެ ފައިލާކޮޅަށް ބޯލައިގެން، ބޯދަށަށް އަތްލައްވައިލައިގެން ޒުވާން އާސިމް އޮތެވެ. އޭނަގެ ކޮޓަރީގައެވެ. އާސިމަށް ފިނިކޮށްދިނުމުގެ ބޭކާރު މަސައްކަތް ފަންކާ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ. އެ ރެއަކީ ހޫނު ގަދަ ރެއެކެވެ. އާސިމްގެ ނަޒަރު ހުރީ އަތުގައި އޮތް ޑިގްރީއަށެވެ. އާސިމް ހިތަށްއެރިއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ ޑިގްރީއަކީ ލުއި...

10 މާޗް

March 10, 2019 22
މޯމޯ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 މާޗް

March 06, 2019 13
މޯމޯ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 މާޗް

March 03, 2019 13
މޯމޯ

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އޮފީސްތަކާއި އިސްކޫލުތައް ނިމިގެން ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހި އެތައް ބަޔަކު މަޖީދީމަގުގައި ތާށިވެފައި ތިއްބެވެ. މާލޭގެ މައި މަގުގައި އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުނީ އެއްފަހަރާ މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަރުގޮނުއަޅާ މީހުން ބަރުގޮނުއަޅަނީއެވެ. ސައިކަލު ރޭސްކުރާ މީހުން ރޭސްކުރަނީއެވެ. ނަދީމް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 25
ސުނާމީ

އަހަރެންނަކީ އުމުރުން ފަންސާސް ދެ އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ވަނީ އުމުރުން ވިހި އަހަރުގައެވެ. އޮފީހުގައި އުޅެވިއްޖެއެވެ. ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ދެ އަންހެންދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، އެ ކުދިން މީހުނާ އިނދެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެ ކުދިން އުޅެނީ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅެނީ ފިރިންގެ ގޭގައެވެ. ކޮންމެ މަހަކު...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 22
އަޅުވެތި ލޯބި

އީދު ޗުއްޓީގައި ގޭގެ އެންމެން އައީ ރިސޯޓަށެވެ. ތިން ދައްތައާއި، އެ މީހުންގެ ފިރިންނާއި ދަރިންނެވެ. ދަތުރުގައި ބައިވެރިނުވާން އުޅެފައި އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ރޫބާ ވެސް އައެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް ވުރެ އެއް އަހަރު ހަގު ކޮއްކޮއެވެ. "ސަނީ ބީޗް މޯލްޑިވްސް" އަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ސަލީމްގެ ފަސް ތަރީގެ ހަތަރު ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 30
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 13
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 22
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

ލޯބިވާންޖެހެނީ އަހަރެން ލޯބިވާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އަހަރެން ފޫހިނުވާނީ އޭރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އަހަރެން ވަރިކޮށްފައި ނުދާނީ އޭރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް ކަމުދާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އެކުވެރިންނާއި މައިންބަފައިންގެ ރުހުންލިބޭނީ އޭރުންނެވެ. އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުންނާއި، އެކުވެރިންގެ...