18 މާޗް

March 18, 2020
ރޭޕްގެ ބޮޑު ހާދިސާއަކަށް ޝާހްރުކް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ރޭޕްގެ ސީރިއަސް ބޮޑު ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ޝާހްރުކް ޚާން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.