07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ރަވީ އާއި ސީޒަން މި ފަހަރު ހުސް އަތާ!

ލަންކާގައި ބޭއްވި ހަ ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ނިންމާލަން ޖެހުނީ އެންމެ މެޑެއްޔެއް ވެސް ނުލިބި ހުސްއަތާ. ތިން އުފެއްދުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މި ފަހަރުގެ ފެސްޓިވަލަކީ ނާކާމިޔާބު އަހަރެއް

31 މެއި

May 31, 2016 5
"ވިޝްކާ" އާދައިގެ ފިލްމަކަށް ނުވާނެ

ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް އަންނަ އޮގަސްޓް މަސް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އަނެއްކާ ވެސް މޮޅު އަދި ތަފާތު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެތީ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 6
އަންގާވެސް ނުލައި ޔާރާއިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވެސް ކުރިން ނާންގައި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން "ވިޝްކާ"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ނިންމައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 30, 2016
ސާކް ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު 19 ފިލްމް

ރާއްޖޭން ދެ ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ފިލްމަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޖުމްލަ 19 ފިލްމް ވާދަ ކުރާނެ ކަމަށް ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2016
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް: ރަވީއަށް އިމްތިހާނެއްބާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގަށް އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ އޭނާ އަކީ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދޭން ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފިލްމަކަށް ބޭރު ފެސްޓިވަލަކުން މިހާތަނަށް ލިބުނު...

11 މެއި

May 11, 2016
"އަހުޝަމް" އާއި "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭބައޭ" ސާކް ފެސްޓިވަލަށް

މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމެއް ބައިވެރި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.