10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 2
ރެޑް ވޭވްގެ 9 ވަނަ ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ބަދިގެ އާއި ގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރެޑް ވޭވްގެ ނުވަ ވަނަ ފިހާރަ މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބާއްވާ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 2
ރެޑްވޭވްގެ 8ވަނަ ފިހާރަ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަށް ހާއްސަ

މާލޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ރެޑް ވޭވްގެ އަށް ވަނަ ފިހާރަ، އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ވިއްކުމަށް ޚާއްސަކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ފަސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ހަރަކާތް، މޫސުން ގޯސްވުމުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 13
ރެޑް ވޭވްގެ ހަތް ވަނަ ފިހާރަ މާފަންނުގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ރެޑް ވޭވްގެ ހަތް ވަނަ ފިހާރަ މާފަންނުގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
100 ޕްލަސް އިން އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 1
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމުތައް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ރެޑް ވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގައި ލަންޒާ ބްރޭންޑަށް ޑިމާންޑު ބޮޑު

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމްތައް ލިބޭ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ލަންޒާ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ފައިސާގެ އިނާމްތަކާއެކު ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ރެޑްވޭވުން ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ވެސް ހާއްސަ ސޭލްއެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 3
100 ޕްލަސް އިން ހާއްސަ ހަވީރެއް ބާއްްވައިފި

ފްލޭޝް މޮބްގެ ހަރަކާތާއެކު 100 ޕްލަސް އިސްތިހާރުކުރުމަށް ހާއްސަ ހަވީރެއް ބްރިޖް ޕްލެޓް ފޯމްގައި އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
100 ޕްލަސްގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވް އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ 100 ޕްލަސް ސްޕޯޓްސް ޑްރިންކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރި އަށް ގެންދިޔަ އައިފޯން ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 9
100 ޕްލަސްގެ ފަސް އެމްބެސެޑަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ރެޑްވޭވް އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ 100 ޕްލަސް ސްޕޯޓްސް ޑްރިންކްގެ އެމްބެސަޑަރުންނަށް ދިވެހި މަޝްހޫރު ފަސް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއަކު ރޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 27
ރެޑް ވޭވް ކެފޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ ކުންފުނި ރެޑް ވޭވް އަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި އިމާރާތުގައި ހެދި "ރެޑް ވޭވް ކެފޭ" މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 78
ރެޑް ވޭވް ކެފޭ ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކު، ސަލީމަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކެފޭ ހުޅުވުމަށް ދިން މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 116
ރެޑް ވޭވް ސަލީމް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީންކޮޅަށް

ހުޅުމާލޭގައި ރެޑްވޭވް އިން 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހެދި ސުޕަމާޓް އަތުލަން ދިން މުއްދަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް، ދެފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރެއްވި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 51
ރެޑްވޭވް ކެފޭއަށް ހެލްތުން ހުއްދައެއް ނުދިން: ސަލީމް

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިގެ ކެފޭ ހުޅުވަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެންމެ ފަހުން ދިން މުއްދަތު މިރޭ 12:00 އަށް ހަމަވާއިރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން، އެ ކެފޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިގެ އެއްބަސްވުން ވެސް އެޗްޑީސީން ބާތިލް ކުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 26
ރެޑްވޭވް ކެފޭ ހުޅުވަން ދިން މުއްދަތު އޮތީ ހަމަވެފައި

ހުޅުމާލޭގައި ރެޑްވޭވް އަށް ފިހާރައާއެކު ކެފޭއެއް ހުޅުވަން ދިން މުއްދަތު އޮތީ މިދިޔަ ޖޫން 16ގައި ހަމަވެފައި ކަމަށާއި ފަހުން އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު...

November 04, 2016 95
ރެޑްވޭވް ހުޅުމާލެ ފިހާރަ އަތުލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) ހުޅުމާލޭގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވި ސުޕަމާޓް އަތުލާނެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 19
ކާޑުގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކުރަން ޖެހޭ: ސަލީމް

އެސްޓީއޯ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މާލޭގެ ބިންތައް އެސްޓީއޯ އަށް ދީފައި ވަނީ މާކެޓް އަގަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އެ ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމުތައް ހަވާލު ކޮށްފި

ރެޑްވޭވްއިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި އެމީހުންނާ މިއަދު އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.