17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 6
ރާއްޖޭގެ ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 4
"އިރުގެ ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ކުދި ގައުމުތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކާނެ"

އިރުގެ ހަކަތައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކުދި އެހެން ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ނަމޫނާ ދައްކާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 10
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް 262،500 ލެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 250،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލެޑް ބޮކި މިރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 29
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ރާއްޖެ އަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ "ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް" އިން އެމެރިކާ ވަކިވުމަކީ ރާއްޖެ އަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ލަންކާގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީލަންކާގެ ފަގީރު 5،000 ގެއެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓައިދީ، އެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
ބުރަފަތި ނެތް ވިންޑް ޓާބައިން

"ވިންޑް ޓާބައިން" އަކީ ވައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ބުރަފައްޗެކެވެ. އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް އެނގިފައި ނެތް މީހުންނަށް ވިންޑް ޓާބައިން އަކީ ބިޔަ ބުރަފައްޗެކެވެ. ވިންޑް ޓާބައިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މޯޓަރެއް ވެސް އިނދެ އެވެ. ކަރަންޓް އުފައްދަނީ ބޮޑު މޯޓަރަކުން ކަމަށް ބަލާށެވެ. ބުރަފަތި ފިޔަތަކުގެ ބޭނުމަކީ މޯޓަރު އެނބުރުވުމެވެ. އެކަމަކު...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 10
"އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓުން ފީ ނަގާކަށް ނޫޅެން"

އަވީގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފީ ނަގަން ނޫޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ޗައިނާގައި ވިންޑް ޓާބައިން އަށް އެޕަލް އިންވެސްޓްްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ޗައިނާގައި ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓާ ސްމާޓްފޯނާ ގުޅުމެއް ނެތެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 20
ރާއްޖޭގައި އޮޔާއި ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭތޯ ބަަލަނީ

ރާއްޖޭގައި އަޮޔާއި ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 2
ދިއްފުށީ ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމް ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ކ. ދިއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލް ސްޓެލްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 5
އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ހއ.ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް

ހއ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 14 ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ޑީސަލް ޖަނެރޭޓަރުންނާއި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 5
އައްޑޫގެ ސޯލާ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްގެން އައްޑޫގައި 1.6 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
އަވިން ދުއްވާ މަތިންދާބޯޓު ރެކޯޑާ ދިމާލަށް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް، ދުނިޔެ ވަށާ ބުރެއް ޖެހުމަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ އަވީގެ ހަކަތައިން ދުވާ މަތިންދާ ބޯޓު އެމެރިކާގެ ޕެންސިލްވޭނިއާ ސްޓޭޓުގައި ބުދަ ދުވަހު ޖައްސައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 3
އައްޑޫގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް ދޭން ފަށައިފި

އަމިއްލަ ބަޔަކު އައްޑޫގައި ސޯލާ ޕެނެލް ހަރު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.