13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 26
އައްޑޫ ބޮނޑީގެ ރަހަ އަދިވެސް އެގޮތުގައި!

އައްޑޫ މީހުން އެންމެ އާންމުކޮށް ދޭ ހަދިޔާއަކީ "އައްޑޫ ބޮނޑި" އެވެ. އައްޑު އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން އެނބުރި ދާ އިރު، އައްޑޫ ބޮނޑި ގެންދިއުމަކީ ވެސް އާދައެކެވެ. އައްޑު އަށް އަންނަ މެހުމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އިރު ވެސް އެ ބޮނޑި މުހިންމު އެއްޗަކަށްވެ އެވެ. މިއީ އައްޑޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދިވެހި އުފެއްދުމެކެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 49
އީދުގެ ކުލައާ އެކު ބައެއް މީހުން ރަތަށް!

މިއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެކެވެ؛

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 21
ކުލަ ޖެހުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ފޯރި ވެސް އެހާ ގަދަ!

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން މިފަހަރު ހދ. މަކުނުދުއަށް ނުވަ ކުލައަކުން 250 ކިލޯގެ ކުލަ ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ކުލަ ޖެހުމަށް ހާއްސަ 1،080 ބަޑި އާއި ކުލަ ޖަހާ މީހުން ލާން 1،700 ޓީޝާޓް ވެސް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ކުލަ ޖަހާ ބަޑިއަކާއި ޓީޝާޓް ހަދިޔާ ކުރަން، އެ އިވެންޓް އިންތިޒާމު ކުރާ މީހުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 61
އީދު ފާހަގަކުރަން މި ގޮތް ކަމުދޭތަ؟

ފެން ޖަހާ ތެންމާލަ އެވެ. ނުވަތަ ކުލަ ފެން އަޅާފައިވާ ކޮތަޅު މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި ފަޅާލަ އެވެ. މިއީ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ކުރިންސުރެ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުން ފާހަގަކުރެވޭ "ފެންކުޅި" ކުޅުމުގެ އާދަކާދަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފެނާ ނުލައި ހިކި ކުލަ ޖެހުން މަގުބޫލުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ހުދު ހެދުން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 4
ހައްޖުވެރިން މުޅިން ތަފާތު އީދެއްގައި

އީދަކާ ކުރިމަތިލާ އިރު، ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ދިވެހިން ދަމަހައްޓަމުން އައި ވަރަށް ހާއްސަ ތިން އާދައެއް އޮތެވެ. ގޯއްޗަށް ދޮންވެލި ލުމާއި އީދުގައި ކަތިލާނެ ކުކުޅު ހާ ހޯދުމާއި އީދު ހެދުމެއް ހޯދުމެވެ. އީދު ހެދުން ލައިގެން އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެ މަޖާ ކުރުމެވެ. ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 10
މަކުނުދޫ މީހުންގެ އީދު ބޮނޑި: ތަފާތު، މަޖާކަމެއް

އީދާ ގުޅިގެން އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ސަގާފަތްތައް އޮވެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެ އާދަތަައް ވަރަށް ތަފާތު ވެސް މެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހުޅަނގަށް އޮންނަ، ހދ. މަކުނުދޫ މީހުން ކޮންމެ ބޮޑު އީދަކަށް ތައްޔާރު ކުރާ އީދު ބޮނޑީގެ ވާހަކަ އެވެ.