24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 26
ފަޔާ ސާވިސް މަދަނީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންވީ ކީއްވެ؟

ޑިމޮކްރެޓިކް ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރަން ފަށައިގަތް އިރު، އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނެރެ މަދަނީ މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނެވެ. ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޚިދުމަތަކަށް އެ ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަޔާ އެންޑް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 17
އަލިފާނުގެ ނުރައްކަލުގައި: "އިންސާނުންނެއް ނޫން ބާ؟"

ރާއްޖޭގައި އާއްމުންގެ ގެދޮރުގެ ފަޔާ ސޭފްޓީ އޮތީ "ފަރުދީ ޒިންމާ" އަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ފިތިބާރުވެފައިވާ އުސް އިމާރާތްތަކުގައި މީހުން ތޮއްޖެހި ފުރިފައިވާ މާލޭގައި ވެސް، ގެއްލުން ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވަމުންދާ އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ރައްކާތެރިވާ ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 11
ކެމިކަލް އަލިފާނުގެ އިހުމާލު، ޒިންމާ އަދި ފިލާވަޅު

ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ހާދިސާ އާއި އެކަމުގެ ވަށައިގެން ހުރި، އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން "މިހާރު"ން ހޯދި ހޯދުންތަކުން، ސުވާލު އުފެދޭ އަދި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 13
އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ، އޭ ލެވެލް، މަތީ ނަތީޖާ!

ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިށީންނަ އިރަށް އައިޝަތު ޝިރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ތާނިޔާ (ތާނި) ގެ ހަނދާނަށް ވެރިވެރިވެގަންނަނީ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހުޅުން ސަލާމަތްވާން އުޅުނު ގޮތެވެ. ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި އަލިފާން ރޯވި އިރު، ޝިރާ އިނީ އިސްލާމް ފިލާވަޅު ދަސްކުރާށެވެ. ތާނި، އިންނެޓުން ބަލަމުން ދިޔައީ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ހުރި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 31
ފެން ނުލިބި ވެރިރަށް ހުއްޓުމަކަށް! ބޮޑު ކާރިސާއެއް!

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާންގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދިމާވި ފެނުގެ ކާރިސާއަށް މިއަދު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާގެ ތަޖުރިބާ އާއި މިހާރު އެކުންފުނީގެ ހާލަތު މި ރިޕޯޓްގައި ކިޔާދީފައިވާނެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 11
އެންޑީއެމްއޭ: މަދު ބަޔަކާ އެކު ބުރަ މަސައްކަތުގައި

ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު އުފެއްދި، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) ގެ ހަޔާތުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ބުރަ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މިވީ 15 ވަރަކަށް އަހަރު އެކި ކާރިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނަސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއިން ލިބުނުވަރުގެ ގެއްލުމެއް އެހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 50
އެއާޕޯޓުގައި އޮންނަ ވަރުގެ ފަޔަ ލޮރީއަކުން ފުދޭތަ؟

ބާރު ގަދަ ގޮވުންތަކަކާ އެކު ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެ، މުޅި ސަރަހައްދަށް އޮތީ ހުޅުގަނޑު ފެތުރިފަ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަމަނުންތައް ދުވެފައި ވަދެގަތީ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ. އަނދައަނދައި ހުރި އަލިފާންގަނޑުން އެނބުރި ނުކުމެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް ނެތަސް ބެލީ ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ އެވެ....

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 54
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ ބަހުސް!

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ވެހިކަލްތައް ވެސް އަނދާ ހުލިވި އެވެ. އެއާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެން އުފެދުނީ އެހެން ބަހުސެކެވެ: ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ ދަށުން ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ލިބޭނެތޯ އެވެ؟

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 2
އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނީ އާދަޔާހިލާފު ބާރު ސްޕީޑެއްގައި

"ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ އަޑެއް،" މާލޭގައި ރޭ ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ވަރަށް ކައިރިން ތަޖުރިބާ ކުރެއްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މައްލާ އަހުމަދު ނާސިރު (ނާބެ) ވިދާޅުވި...

September 21, 2019 26
ވެރިރަށް މާލެ: އަބަދުވެސް ގޮވާ ގޮތަށް އޮތް ބޮމެއް!

އެޕްރީލް 18، 2016 ގެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް އަދި ނުވެ އެވެ. ސަން ފްރޮންޓް ލިވިންގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭރު ހުރި، ކޯސްޓްލައިންގެ ހާޑްވެއާ ބޮޑު ފިހާރާގައި ރޯވި...

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
އެނދި ގެތައް އަލުން ހެދޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ކޯސްޓްލައިން ފިހާރައިގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނުވަ ގެއަކަށް ގެއްލުންވެ 136 މީހަކު ހާލުގައި ޖެހުނު. އޭގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުދިންނާއި މާބަނޑު ދެ މީހަކާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހަކު ހިމެނޭ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ތިބިއިރު އަނެއް ބަޔަކު ގެއްލުންވި ގޭގޭގައި ވެސް އެބަތިބި.