20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
އެނބުރި ހަނދަށް! އަނެއްކާ އާ ރޭހެއް!

އިންސާނުން ހަނދުގައި ހިނގިތާ ބައި ގަރުނު ވީ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި އަހަރު ފެށުނީ ވެސް ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަކުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ރޮބޮޓިކް ސްޕޭސްކްރާފްޓެއް ކަމަށްވާ ޗާންގީ-4 ގެ ތާރީހީ ދަތުރުންނެވެ. މިއީ ހަނދުން، ދުނިޔެ އަށް ނުފެންނަ ފަޅި އަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. އިންޑިއާ ވެސް ވަނީ ހަނދަށް ފުރަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.