30 ޖޫން

June 30, 2016 37
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ކުރަން ބޭނުން. ކުރެވޭނެތަ!

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަބަދު ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮވެ އެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަރަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވުމުގައި އެއް ފުލުހަކާއި އަނެއް ފުލުހަކާ ތަފާތުވެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 7ގެ ހާދިސާއަކީ ފުލުހުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވާ މިންވަރުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ބެންގާޒީގައި އެމެރިކާ މީހުންނަށް އޮތީ އިހުމާލުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 29) - ލީބިއާގެ ބެންގާޒީގައި ހުންނަ އެމެރިކާ މިޝަނަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ހަތަރު މީހުންގެ ސަލާމަތާ މެދު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

June 29, 2016 5
ވިޔަފާރިއަށް ބައި ގަރުނު، ފަހަތުގައި ރަހުމަތްތެރިކަން

އެއީ ބާޒާރު މަތީގައި ހުންނަ ކުޑަ ފިހާރަގަނޑެކެވެ. ވިއްކަނީ ފޯކާއި ދިވެހި ބޭސް އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ އެ ސަރަހައްދުގައި އެ ޒާތުގެ ވިޔަފާރިއެއް އެހާ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކުރަމުން...

June 29, 2016 18
ގްރީން ޓެކްސް: ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުނޑިދާނެ

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ގުޅިފައި ވަނީ ރަށްރަށުގެ އާންމުންނާ އެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. ރަށުގެ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ވެސް އޭގެ ފައިދާ ލިބެ އެވެ. މިއީ...

28 ޖޫން

June 28, 2016 22
ނާޒިމަށް ދޮރުތައް ބަންދު އެކަމަކު ޝައްކުތަކުން ފުރިފައި

އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމެންޓުން ބަޑިއެއް ފެނުނު މައްސަލަ ސާބިތުވެ މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އެ ބަޑިން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބްގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނު ކަން ފުލުހުން ޔަގީންކޮށް ދިނުމުން އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި މިހާރު ވަނީ، ނާޒިމްގެ ހުކުމާ މެދު، ޝައްކު އުފެދިފަ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 29
ކުނި ކޮތަޅުތަކުން މަގުތައް ނަޖިސްވަނީ، ހައްލެއް ބޭނުން

ރޯދަ މަސް ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވީ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ފަހު ނެރޭ ކުނިތައް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާތީ އެވެ. ރޯދައަށް ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ފަހު، ބާ ސޯފާތަކަށް...

June 27, 2016 1
ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާ އެކު އަދިވެސް ކަނޑުމަތީގައި

މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އަދި ހިތްގައިމު އެއް ބޯޓުގެ ކައްޕި އެވެ. އެއީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މަޝްހޫރު "ބަހާދަރު" އެވެ. ތިން އިންޖީނު އަޅައިގެން...

26 ޖޫން

June 26, 2016 30
ހުމާމާ ހިސާބުން މައްސަލަ ނިމިގެން ނުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީ އަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެކެވެ. ދީނީ އުސްތާޒެކެވެ. އެކަމަކު އޮކްޓޫބަރު 2012 ގައި އޭނާ އަށް ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލީ އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ހުސެއިން ހުމާމެވެ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ކަމަށް ހުމާމްގެ އިއުތިރާފުންނާއި އެހެނިހެން ހެކިތަކުން ސާބިތުވެ، އޭނާ...

25 ޖޫން

June 25, 2016 8
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު، މި ފަހަރު ބަދަލުތަކާ އެކު

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ނަމުގައި އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ލިބުނު ބޮޑު ހަދިޔާއެކެވެ. ކުޅުންތެރިން އުފެއްދެ އެވެ. ފޯރި ގަދަ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅާ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފަތުރާލެވެ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު އީދެކެވެ. ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ފެށި އެ މުބާރާތް، އެފްއޭއެމްގެ އާ...

24 ޖޫން

June 24, 2016 56
ހުމާމް މަރަން ޖެހޭނީ އެހެން ގާތިލުން ހޯދާފައި: އާއިލާ

މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މި އެވެ؛ ހުސެއިން ހުމާމަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފިއްޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލަށް ނުވަތަ ގާތިލުންްނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވުނީ ހެއްޔެވެ؟

23 ޖޫން

June 23, 2016 32
އަދީބާ ފިސްތޯލައާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅެން ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ މީހަކު، ހަތިޔާރެއް ގެންގުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ހުއްދައެއް ނެތި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވާފައިވާތީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް...

22 ޖޫން

June 22, 2016 4
މުއްދަތު މަޖިލިސް ޝަރީއަތަކަށް: ރަނގަޅު ބަދަލެއް؟!

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްކަމަށް ބަލަނީ ދައުވާ އުފުލައި، ފަނޑިޔާރަކު އިނދެގެން މައްސަލައިގެ ދެ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށްގެން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޖިލީހަށެވެ....

June 22, 2016 2
އެންމެން ވެސް ރީސިޓް ނުލިބޭނެ އިމްތިހާނެއްގައި

އިމްތިޙާނު އައުމުން ދަރިވަރުން ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކޮށްލައިގެން ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެ އެވެ. ފޯނުކުރުމާއި ޗެޓްކުރުމާއި ނެޓަށް ވަނުން ވެސް ހުއްޓި ދެ އެވެ. އެއް...

21 ޖޫން

June 21, 2016 18
އީ ވޯޓިންގައި ވޯޓު ފޮއްޓަށް އަތް ބޭނިދާނެތަ؟

އާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަޖެހުނަސް، އަދި އެ އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން ބުނި ނަމަވެސް އާންމު ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ޝައްކު އޮވެ އެވެ. މަރުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ނަމުގައި ވޯޓުލުމާއި ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހުންނަ...

20 ޖޫން

June 20, 2016 37
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފަހު ބާރު ވާރިސުންނަށް

ރާއްޖޭގައި މަރަން މަރުހިފާނެ ކަމާއި އެކަން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހިލުންވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެގޮތަށް...

June 20, 2016 10
މާރުކޭޓު ގޮޅިން ނުކުމެ މާލެ ވަށައި ހަތަރު ބުރު!

އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބަައިތޯ އަހާލުމުން ބުނީ ބަލިވެގެން ދުވަހަކު ވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާފައި ނުވުމެވެ. އެއްވެސް އިރަކު ބޭސް ކައިފައެއް ނުވެ އެވެ. އުމުރުން 58 އަހަރު ވީ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 1
ލޭގެ އެހެން ބައްޔެއް، ސިކްލް ސެލް އަށް ސަމާލުވޭ!

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގައި ހަސަން އަލްޝަން މަރުވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އަލްޝަންގެ ކޮއްކޮ އާދަމް ވިޔާމްގެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ފެށުނީ އޭގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ސަބަބު ހޯދަން އާއިލާ އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާން ދެ އަހަރު ނެގި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ ފަހުން...

June 19, 2016 41
އާ ހެކިތަކެއް، ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް ޝައުގުވެރި ދިމާއަކަށް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވި ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައަކާއި ތިން ވަޒަން ފެނުނު މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިިހާރު...

June 19, 2016 3
ކައުނު ވުޖޫދުވުމަކީ ﷲ ވޮޑިގެންވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކި

ﷲ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ ބުއްދީގެ ދަލީލުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ ދަލީލަކީ ކައުނުގައި މިވާ އެންމެހައި މަޚްލޫޤުން ވުޖޫދުވެފައި ވުމުން އެ...

18 ޖޫން

June 18, 2016 56
ގަލޮޅު ދަނޑު ފަޅުވެއްޖެ، މިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ!

ގަލޮޅު ދަނޑުން ސަޕޯޓަރުން ހުސްވާން ފެށީ ކުއްލިއަކަށް ނޫނެވެ. ފުރިބާރުވެފައި އޮތް ދަނޑުން ސަޕޯޓަރުން މަދުވަމުން ދިޔައީ، އަހަރެމެން އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެމެން އެންމެން އެލާޓްކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ހައްލެއް ނުހޯދައި ތިއްބާ ދަނޑު މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ހުސްވެފަ އެވެ. މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގިނަ...

17 ޖޫން

June 17, 2016 26
މަޖިލިސް: ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ޚާއްސަވެފައި

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވާނެ ގޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަމައެކަނި...

June 17, 2016
ރައިއްކޮ: ހިތްވަރާ އެކު އަބަދުވެސް އުއްމީދުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އިރެއް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެ ކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ ގޭގައި ކަމާއި ތައުލީމީ ގޮތުން ވެސް މާ އުހަށް ނޭރޭނެ...

16 ޖޫން

June 16, 2016 25
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދިނުން، މައްސަލައެއްތަ؟

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްވުމަށް ފަހުގައި، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނެ މީހުން ކަނޑައެޅުން އޮންނަނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އެއަށް މި ކިޔަނީ ޕްރައިމަރީ އެވެ. މިދިއަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވެސް އަމަލުކުރީ އެ ގޮތަށެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ސިހުރުން ސަލާމަތް ވުމުގެ މަގަކީ އީމާންތެރިކަން

މާތް ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝިފާއެއް ނުވާނެ ކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. ކީިރިތި ގުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އެވެ! "އަދި ﷲ، ތިބާޔަށް...

June 15, 2016 10
ޝަރީއަތްތައް ސިއްރުކުރުން އާންމުވެ ހާމަކަން ގެއްލެނީ

ޝަރީއަތްތައް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އިންސާފުވެރި އަދި ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގަން ބާރު އެޅުމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް...

14 ޖޫން

June 14, 2016 39
ޝަކުވާ ނުކުރޭ! ޓްރެފިކް މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނެތް!

އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރި ރައްޓެއްސަކު މާލެ އައުމުން، މާލޭން ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުގެ ވާހަކަ އެހީމެވެ. ހީކުރީ ބުނާނީ އަލަށް ހެދި ގޮނޑުދޮށް،...

June 14, 2016 7
ކުޑަކުޑަ ސޫޖަލް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތަށް

އިންޓަވިއުކުރަން އިށީނުމާ އެކު އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަލާމް ގޮވާލީ އެވެ. އަމިއްލައަށް ތައާރަފްވީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. ދެން ކިޔައިދިނީ ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ރޯދަ ހިފުމުގައި އޭނާގެ ތަޖުރިބާ...

13 ޖޫން

June 13, 2016
ކުށްފާފަތަކަށް އަރައިގަނެވޭ ސަބަބުތަކާއި ހައްލު

ގެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ނުވެ ސަލާމަތް ވާން ބޭނުން ނަމަ ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ...

June 13, 2016 131
އެސްއޯއެފްގެ ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ މުއާމަލާތްތައް!

އެއް ދުވަހެއްގެ ދެ ގަޑިއެއްގައި ހިންގާފައިވާ ދެ މުއާމަލާތެވެ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ؛ 324،000 ޑޮލަރު (4.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ. އެކައުންޓަށް ފައިސާ ވަންނަނީ...

11 ޖޫން

June 11, 2016 16
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: މިކަހަލަ މީހަކު ދުށިންތަ؟

ބައްޕަ މަރުވީމާ އާއިލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ އެކު ހަސަން ހުސެއިން ދީދީ މަސައްކަތަށް ނުކުތީ ވަރަށް ޅަ އުމުރުގަ އެވެ. އެންމެ ދޮށީ ބޭބެ ކޮއްކޮމެން ބަލަމުން ގޮސް އުމުރުން 20 އަހަރުގައި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފެށި އެވެ. އެއީ 1940ގެ އަހަރުތަކެވެ؛ ފުވައްމުލަކެވެ. ކައިވެންޏާ އެކު އަންހެނުންގެ ގެއަށް ހަސަން ދީދީ ބަދަލުވީ އޭނާގެ ބައްޕަ...