21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 3
ރަޝިޔާ ސިފައިން ސްމާޓްފޯނު ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އިރު ރަޝިޔާ ސިފައިން ސްމާޓްފޯން ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 6
އާ ތިން އެމްބަސީއަކާއި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައ އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވެސް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 3
ޖައްވުގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑުތައް ބަހައްޓަނީ

ކަންކަން ތަރައްގީވަމުން ގޮސް، ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރު ކުރެވޭ އުކުޅުތަކަށް ވެސް އަންނަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. ރަޝިއާ އިން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ބިލްބޯޑްތައް ހަމަ ބިން ދޫކޮށް، ޖައްވަށް ފޮނުވައިލާށެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 22
ޑައިވިންއަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުޅި އަޅައިގެން ޑައިވް ކުރަން ދިޔަ ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
11 މަހުގެ ކުއްޖަކު 30 ގަޑިއިރު ގަދަ ފިނީގައި

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 2) - ރަޝިޔާގެ މަގްނިޓޮގޮސްކް ސިޓީގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތެއްގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި ގަދަ ފިނީގައި 30 ގަޑިއިރު ވަންދެން އޮތް 11 މަހުގެ ކުއްޖެއް ސަލާމަތްކޮށްގެން ވެރިރަށް މޮސްކޯ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރޮބޮޓެއް ކަމަށް ބުނެ ދައްކައިލީ މީހެއް

އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ރޮބޮޓް ތައްޔާރުކޮށް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކުރަން ތަރައްގީވެފައިވާ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގިނަ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ރަޝިޔާގެ ފިރިހެނުން ޔުކްރޭނަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ކިއޭވް (ނޮވެމްބަރު 30) - ރަޝިޔާގެ އުމުރުން 16-60 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުން ޔުކްރޭނަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ނިޔަފަތިތައް ބުއްފުޅިއެއްގެ ގޮތަށް!

އަންހެނުންގެ ރީތިކަމަށް ފުރިހަމަކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ އަތުގެ ނިޔަފަތިތަކަށް ވެސް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެެއް ދެވެ އެވެ. އެގޮތުން މެނިކިއޯ ހަދައިގެން ނިޔަފަތީގެ ތާޒާކަމާއި އޮފްކަން ގެނައުމުގެ އިތުރަށް ނެއިލް ޕޮލިސްޓަތަކުން މި ފަހަކަށް އައިސް ގެންނަ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކުލަގަދަ ޑިޒައިންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ކިޓް ހެރިންޓަނަށް މޮޑެލް އެއްގެ އުނދަގޫ ޖެހިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ޖޮން ސްނޯގެ ރޯލް ކުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަންއާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހުން އޭނާ ބޭވާފަތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ މޮޑެލް އޮލްގާ ލަޒްލޯވާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ކިޓް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ފޯނެއް ގަތީ ބިލިގާއެއް ފުރައި ވަކި ލާރިން

ވަކިލާރި އެއްކޮށްގެން އުޅެންޏާ އޭގެ ބޭނުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހިފަން ވާނެ އެވެ. އެހެން ނޫނީ ވަކިލާރީގެ ބޭނުމެއް ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 34
ނުކުރަންވީ ކަންތައް: ޖިއޯޕޮލިޓިކްސްގެ "ޅޮސް" އުނދޯލި

ޗައިނާގެ އިގުތިސާދަކީ، މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑު ދެ ވަނަ އިގުތިސާދެވެ. ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ބޮޑުު، އާރާއި ބާރާއި، އިގުތިސާދީ އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި 1.3 ބިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. ހަމަ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ރަޝިޔާ މިވަނީ އަލުން ތެދުވެ ހަށިފޮޅާލާ، އިހު ހައިބަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ޖިއޯޕޮލިޓިކަލް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ލީޑަރު މިޚައިލް ގަރްބަޗޭފް އާއި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން 1987 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެއްވި ތާރީޚީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 2
އިންޑިއާ- ރަޝިޔާ 5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 6)- ރަޝިޔާގައި އުފައްދާ އެސް-400 އެއާ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

October 06, 2018 53
ޖާސޫސަށް ޒަހަރުދިން މީހާ އުގައިލްގެ އެހީގައި ދެނެގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޝިޔާގެ ޖާސޫސަކަށް، ޒަހަރުދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ އަސްލު، ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީގައި...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 8
ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު ވައްޓާލުމުން ރަޝިޔާގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލަށް

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ސީރިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވައްޓާލީ އިޒްރޭލުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސާގީ ޝޮއިގޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ސީރިއާގައި ގެއްލިއްޖެ

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސީރިއާގެ މަތިން 14 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރާޑަރުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
އަހަރެމެންނަކީ ޓޫރިސްޓުން: ވިހަދިން ކަމަށް ބުނާ މީހުން

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވިހަ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި ރަޝިޔާގެ ދެ މީހުންނަކީ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އެ ދެ މީހުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ޖައްސަނިކޮށް އަލިފާން ރޯވި ބޯޓުން އެންމެން ސަލާމަތްވި

ސޮޗީ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ރަންވޭ މަތިން ކަހައިގެން ގޮސް އަލިފާން ރޯވި ރަޝިޔާގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓުން އެންމެން ސަލާމަތްވި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 7
ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
ހަނގުރާމައިގެ ވަރުގަދަ ތަމްރީނުތަކެއް ރަޝިޔާ އިން ފަށަނީ

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 29) - ވޭތުވެދިޔަ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ތެރޭ ރަޝިޔާ އިން ބާއްވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް އަންނަ މަހު ފަށަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.