02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
ސަލްމާނަށް މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ އިން ލިބުނީ 31،000

ސަލްމާން ޚާން ތަރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ފިލްމު ކަމަށްވާ "މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ" ކުޅުނީ އެންމެ 31،000 ރުޕީސް (413 ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 7
ސަލްމާން ޚާން ދަނޑުވެރިކަމުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމްހައުސްގައި ހުންނަތާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ހެދި ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައި ނަމަވެސް، ސަލްމާންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
ސަލްމާން ކުޅުނު އަމަންގެ ރޯލް ލިބުނު: ޗަންދުރަޗޫރް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ގައި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ސަޕޯޓިން ރޯލް އަމަންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ލިބުނު ކަމަށް އެކްޓަރު ޗަންދުރަޗޫރް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 1
އެކުވެރި އޫލިއާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ވެސް ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު އޮންނަނީ ސީދާ ކޮން ކަހަލަ ގުޅުމެއްކަން ކަށަވަރުނުވާ އެކަމަކު އޭނާއާ ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅޭ ރުމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރު ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާއާ ސަލްމާން ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.