15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
"ނޯ އެންޓްރީ"ގެ ދެވަނަ ބައި ސަލްމާނާ ނުލައި

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީ 2005 ގައި ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނޯ އެންޓްރީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ގެނެސް ދޭނީ ސަލްމާން ހާނާ ނުލައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ސަލްމާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ ކަޕިލް ޝަރުމާގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަމުން އަންނަ ސަލްމާން ހާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ސަލްމާނަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ އިތުރު ރިމޭކެއް

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެކެވެ. އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމަކީ 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި "އޭން އޯޑް ޓް މައި ފާދާ" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ސޫރަޖް ދެން ހަދާ ފިލްމުގައި ވެސް ސަލްމާން

ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާއާ އެކު ސަލްމާން ވަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މޭނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ (1989)، ހަމް އާޕް ކޭ ހޭ ކޯން (1994)، ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ (1999) ގެ އިތުރުން 2013 ގެ "ޕްރޭމް ރަތަން ދަން ޕާޔޯ" ހިމެނެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
އަރްބާޒް ހާން ކައްނާޑާ ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން މި ފަހަކަށް އައިސް އިންޑިއާގެ އެކި ބަހުރުވަތަކުގެ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެކްޓަރު އަރްބާޒް ހާން ވެސް އުޅެނީ ކަންނާޑާ ބަހުން ހަދާ ފިލްމަކަށް ސޮއިިކޮށްގެންނެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ރޯހިތުގެ ފިލްމަކުން ސަލްމާން ވެސް ފެންނާނެ

ގާތް އެކުވެރިޔާ އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު ފިލްމު ހަދަމުން ދިޔަ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ، މަޝްހޫރު އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާ އިރު، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ އޭނާގެ ފިލްމަކުން ސަލްމާން ހާން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ކަންގަނާ ބޭނުން

ކަންގަނާ ރަނާވަތު މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މާ މޮޅު މީހަކަށްވާން ކޮންމެހެން ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ހާނަކާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން އޭނާ އަށް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. އަދި އާމިރު ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާން ފަދަ އެކްޓަރަކާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ދުވަހެއްގެ ކޮޅުން ވެސް އެއްބަސްވާނީ އެ މީހުންނާ އެއްވަރުގެ ރޯލެއް ފިލްމަކުން ލިބުނު...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
ސަލްމާނާއި ބޯނީގެ ގުޅުން ކެނޑިފައި

އަރުޖުން ކަޕޫރާ ހެދި އޭނާގެ ބައްޕަ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރާއި ސަލްމާން ހާންގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މީހުން މިހާރު ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

January 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޝޫޓިން ފެށި، އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތު ކޭ ސިތާރޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

January 15, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޑިޝާ

ސަލްމާން ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ، ސަލްމާނުގެ ފިލްމު "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
"ރޭސް" އަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ ބަލަނީ

ސައިފް އަލީ ހާން ކުޅެމުން ދިޔަ މަގުބޫލު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ ފްރެންޗައިޒް "ރޭސް 3" ސަލްމާން ހާނާ އެކު ގެނެސް ދީގެން ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމީޔާއާ ގުޅިގެން މި ސީރީޒަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ، ޕްރޮޑިއުސަރު ރަމޭޝް ތައުރާނީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޑާންސް ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަހެތީ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން މި ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޓީ ސީރީޒުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަހޭޝް ބަޓް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ރޯލަކަށް، ބޮލީވުޑްގައި ނުބައިބައި ރޯލްތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ގުލްޝަން ގްރޯވާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 3
ކައިވެންޏަށް އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާންގެ ފިނި ޖަވާބެއް

އުމުރުން 53 އަހަރުގެ ސަލްމާން ހާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ދާ ކޮންމެ ތާކުން އެންމެ އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލަކީ ވެސް ކައިވެނި ކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ އެވެ؟

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް، އިމްރާން ހާޝިމީގެ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ރިލީޒް ކުރުން ހަފުތާއެއް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 5
ސޮނާކްޝީ އާއި ޒަހީރު، ކޮން ގުޅުމެއް؟

ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ އަރުޖުން ކަޕޫރާ އޭނާ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ 2015 ގައި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ތޭވަރު" ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ލޯތްބެއް ކަމަށްވެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ރަންބީރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ރަންވީރު ހުރީ ތައްޔާރަށް

ކަލްޓް ފިލްމެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދާފައިވާ 1994 ގެ ކޮމެޑީ ފިލްމު "އަންދާޒް އަޕްނާ އަޕްނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާކަން އަދިވެސް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ރާޖްކުމާރު ސަންތޯޝީ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސް ދިން މި ކާމިޔާބު ފިލްމުގެ ސީކްއެލްއެއް ހެދުމުގެ ވާހަައަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ތަރިންނަށް ވިންދޫގެ ރައްދެއް

ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭ އިރު، ބޮލީވުޑަކީ މަޝްހޫރު ތަރިންނަށް ބަރޯސާވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކު އުޅޭ ފިލްމެއް ނަމަ، އެއީ ކޮންމެ ކަހަލަ ފިލްމަކަށް ވިޔަސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ކަމުދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުން ބޮޑެވެ.