01 މާޗް

March 01, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ ފިލްމު "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފްރާންސްގެ ފިލްމު "ޕޮއިންޓް ބްލޭންކް" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކްރިތީ ސެނަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ސަލްމާނާ އެކު ބަންސާލީ ހަދާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަލަށް ހަދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން ވަރުގަދަ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 20, 2019 6
ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހުރީ ލޯބިވެރިއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން މިހާރު ކައިވެނި ކުރަމުން އަންނައިރު ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ހުރީ ހުސްކޮށެވެ. މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަންބީރު ކަޕޫރާ ވަކިވުމަށް ފަހު،...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
"ނޯ އެންޓްރީ"ގެ ދެވަނަ ބައި ސަލްމާނާ ނުލައި

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީ 2005 ގައި ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނޯ އެންޓްރީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ގެނެސް ދޭނީ ސަލްމާން ހާނާ ނުލައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ސަލްމާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ ކަޕިލް ޝަރުމާގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަމުން އަންނަ ސަލްމާން ހާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ސަލްމާނަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ އިތުރު ރިމޭކެއް

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެކެވެ. އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމަކީ 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި "އޭން އޯޑް ޓް މައި ފާދާ" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ސޫރަޖް ދެން ހަދާ ފިލްމުގައި ވެސް ސަލްމާން

ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާއާ އެކު ސަލްމާން ވަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މޭނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ (1989)، ހަމް އާޕް ކޭ ހޭ ކޯން (1994)، ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ (1999) ގެ އިތުރުން 2013 ގެ "ޕްރޭމް ރަތަން ދަން ޕާޔޯ" ހިމެނެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
އަރްބާޒް ހާން ކައްނާޑާ ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން މި ފަހަކަށް އައިސް އިންޑިއާގެ އެކި ބަހުރުވަތަކުގެ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެކްޓަރު އަރްބާޒް ހާން ވެސް އުޅެނީ ކަންނާޑާ ބަހުން ހަދާ ފިލްމަކަށް ސޮއިިކޮށްގެންނެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ރޯހިތުގެ ފިލްމަކުން ސަލްމާން ވެސް ފެންނާނެ

ގާތް އެކުވެރިޔާ އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު ފިލްމު ހަދަމުން ދިޔަ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ، މަޝްހޫރު އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާ އިރު، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ އޭނާގެ ފިލްމަކުން ސަލްމާން ހާން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ކަންގަނާ ބޭނުން

ކަންގަނާ ރަނާވަތު މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މާ މޮޅު މީހަކަށްވާން ކޮންމެހެން ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ހާނަކާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން އޭނާ އަށް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. އަދި އާމިރު ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާން ފަދަ އެކްޓަރަކާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ދުވަހެއްގެ ކޮޅުން ވެސް އެއްބަސްވާނީ އެ މީހުންނާ އެއްވަރުގެ ރޯލެއް ފިލްމަކުން ލިބުނު...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
ސަލްމާނާއި ބޯނީގެ ގުޅުން ކެނޑިފައި

އަރުޖުން ކަޕޫރާ ހެދި އޭނާގެ ބައްޕަ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރާއި ސަލްމާން ހާންގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މީހުން މިހާރު ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

January 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޝޫޓިން ފެށި، އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތު ކޭ ސިތާރޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

January 15, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޑިޝާ

ސަލްމާން ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ، ސަލްމާނުގެ ފިލްމު "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
"ރޭސް" އަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ ބަލަނީ

ސައިފް އަލީ ހާން ކުޅެމުން ދިޔަ މަގުބޫލު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ ފްރެންޗައިޒް "ރޭސް 3" ސަލްމާން ހާނާ އެކު ގެނެސް ދީގެން ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމީޔާއާ ގުޅިގެން މި ސީރީޒަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ، ޕްރޮޑިއުސަރު ރަމޭޝް ތައުރާނީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޑާންސް ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަހެތީ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން މި ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޓީ ސީރީޒުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.