29 ޖުލައި

July 29, 2018 1
"ކިކް 2" ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ: ޕްރޮޑިއުސަރު

ދެހާސް ސާދައިގައި ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާގެ އަންހެނުން އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ވަރްދާ އެސް ނަދިއަދްވާލާ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ "ބާރަތު" އިން ވަކިވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމް ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ބަތަލާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018
ނޯރާ ވެސް "ބާރަތު" އަށް

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަތެހީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ސަލްމާންގެ "ރެޑީ" ގެ ވެސް ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމްތަކުގެ ފްރެންޗައިޒްތަކުގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ފިލްމެއް އިތުރު ވަނީ އެވެ. "އޭކް ތަ ޓައިގާ" ގެ ދެވަނަ ބައި "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އާއި "ދަބަންގް" ގެ އިތުރުން މި ފަހަރު ލިސްޓަށް އިތުރުވާ ފިލްމަކީ "ރެޑީ" އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
"ބާރަތު" އިން އަހަންނެއް ނުފެންނާނެ: ކެޓްރީނާ

ސަލްމާން ހާނާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ބާރަތު" ގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"ބާރަތު" އިން ކެޓްރީނާ ވެސް ފެންނާނެ؟

ސަލްމާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
"ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް 500 މިލިއަން ވިއުސް

ޔޫޓިއުބްގައި މިހާތަނަށް 500 މިލިއަން ވިއުސް ހޯދި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކަށް ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އެކްޓުކުރާ ލަވަ "ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމަކީ "އިންޝާﷲ"

ޑައިރެޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާން ހާނާ އެކުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު، އެ ފިލްމްގެ ނަމަކީ "އިންޝާﷲ" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
މިހާރު ބޭނުމީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން: ބޮބީ

ފިލްމީ ކެރިއަރު އަޑި އަޅާލާފައި ވަނިކޮށް މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ރޭސް 3" އާ އެކު، އަލުން ފިލްމީ ދަތުރު ފެށުނީ ކަމަށާއި ދެން ބޭނުންވަނީ ކުރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށް ބޮބީ ޑިއޯލް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018
ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" އާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނެއް

ސަލްމާން ހާން "ރޭސް 3" ގެނެސްދިނީ އޮއްޓަރެއް ނެތް، ވަނދު ސްކްރިޕްޓަކަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ދެން އުފައްދާނެ...

June 29, 2018 4
ބޮލީވުޑްގެ ޚާނުންނަށް މަނީޝާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް؟

ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރުންނަކީ މިހާރު ވެސް އެ މީހުންގެ އުމުރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ހަގު ބަތަލާއިންނާ އެކު ފިލްމްތަކުގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތަރިންނެވެ. މި ލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރިއަށް...

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" ކުޅެނީ ހިލޭ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް އޭނާ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018
"ރޭސް 4" ރެމޯ ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރާނެ

ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު ވެސް "ރޭސް 3" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމުޔާބީއެއް ހޯދި ނަމަވެސް، އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓް ކުރި ރެމޯ ޑި ސޫޒާ މި ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
"ރޭސް 3" ތިން ދުވަސް ތެރޭ 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވެސް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ.

June 17, 2018
ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ އަދި ސޮނާކްޝީއަށް ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރޭވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، އަގު ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ...

16 ޖޫން

June 16, 2018
ސަލްމާންގެ ޅިޔަނުގެ ފިލްމްގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ސަލްމާން ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު މި އަންނަނީ ނިމުމަކާ ގާތް ވަމުންނެވެ.

June 16, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރީ 12 ކްރޯޑަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 1
"ޑާންސިން އަންކަލް" އަށް ކުއްލި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވި ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު ކައިވެނިީގެ ހަފުލާއެއްގައި ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު ނަށާ ތަނެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ލޮލުގައި އޭނާ އަޅައިގަތީ، އޭނާ ހުރި ސިފައިގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާނަށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާން ހާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 13, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
ސަލްމާން ހާން ތިއޭޓާ ޗެއިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އެންމެ އާދައިގެ މީހުން ވެސް އަތް ފޯރާ އަގެއްގައި ޓިކެޓް ގަނެގެން ސިނަމާތަކަށް ވަދެ، ފިލްމްތައް ބެލޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަލްމާން ހާން "ސަލްމާން ޓޯކީޒް" ގެ ނަމުގައި ތިއޭޓަރު ޗެއިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށްވީ ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅުން: ޖެކްލިން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް އިރު އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށްވީ ސަލްމާން ހާނާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
"ބާރަތު" އާއި "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން އެކީގައި

ސަލްމާން ހާންގެ "ދަބަންގް 3" މި އަހަރު ރިލީޒް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެ ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށާއި "ބާރަތު" އާއި "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓް ކުރާނީ އެކީގައި ކަމަށް ސަލްމާން ބުނެފި އެވެ.