01 މެއި

May 01, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަންގެ ޖޯހަރްގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ޒުވާން އެކްޓަރު ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
ސަންޖޫގެ ޓީޒާ: ރަންބީރް ސަންޖޭ ދަތާ ވައްތަރު؟

ރަންބީރް ކަޕޫރް ސަންޖޭގެ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
"ކަލަންކް" ގައި ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް

ކަރަން ޖޯހަރް 2001 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޢަމް" ގެ ހުވަފެނީ ކާސްޓަށް ފަހު، އޭނާގެ ކުންފުނި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ކަލަންކް" ގައި ވެސް ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް ހިމަނައި، އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018
ރަންބީރްގެ ބައްޕަގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ފަހު، އޭނާ މިހާރު ސަންޖޭގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ސަންޖޭގެ ބަޔޯގްރަފީ ލިޔުނު މީހާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ހުއްދަ ނެތި އޭނާގެ ބައޮގްރީއެއް ލިޔުންތެރިޔާ ޔާސިރު އުސްމާނާ ލިޔެފައިވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސަންޖޭ ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
ސްރީދޭވީ ސޮއިކުރި ފިލްމެއް މަދޫރީ އަށް

ބަތަލާ ސްރީދޭވީ މަރުވި އިރު، އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި އޮތް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ހަދާ "ޝިއްދަތު" އެވެ. އެ ފިލްމަކީ އެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް "2 ސްޓޭޓްސް" ޑައިރެކްޓްކޮށްދިން، އަބިޝެން ވަރްމަން، ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާއެކެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
އަޝުތޯޝް އަނެއްކާ ވެސް ތާރީހީ ފިލްމަކާ އެކު

އާންމުކޮށް ތާރީހީ ހާދިސާތަކަށް ފިލްމް ހަދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ވަރުގަދަ ތާރީހީ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 2
ފޭނެއްގެ މުދާ ސަންޖޭ އަށް ހިބަކޮށްދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިންގެ ފޭނުން އެ މީހުން އެންމެ ލޯބިވާ ތަރިއަކަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. މިއޮތީ އެކަލަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެއް ކަަމަށްވާ ނިޝީ ހަރިޝްޗަންދްރާ ތުރިޕަތީ، 62، ދާދި ފަހުން މަރުވި އިރު، އޭނާގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ވަނީ ސަންޖޭ އަށް ހިބައިން ދީފަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމު ފަސްކޮށްފި

ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިިކް ރިލީޒްކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމު ފަސްކުރީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެތީއެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފިނަމަ ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ބާގީ 2" އާ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފިލްމު ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީ އެވެ. "ބާގީ 2" ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
"މުންނާބާއީ 3" އަވަހަށް އުފައްދަން ސަންޖޭ ދަތު ބޭނުން

ޖަލުން ސަލާމަތް ވެގެން އައިސް ސަންޖޭ ދަތު ކުޅުނު ފުރަަތަމަ ފިލްމު "ބޫމީ" އަށް ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީން އޭނާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހާސްކަމެއް ލިބިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ރިވިއުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައި ވާއިރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެސް މި ފިލްމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެއިލްވެފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
ސަންޖޭދަތު އެދެނީ އޭނާ ކަހަލަ މީހަކަށް ދަރިފުޅު ނުވާން

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އެކަމުގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން، މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ޖަލުގައި ވެސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017
ސަންޖޭ އާއި ރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފެނިދާނެ

ސަންޖޭ ދަތާއި ރާނީ މުކަރްޖީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިލްމެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. މި ދެ ތަރިންގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ރަން ޒަމާނުގައި ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް މި ޖޯޑު ސްކްރީނުން އެކުގައި ފެންނާނެ ގޮތެއް އޮތީ ނުވެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017
ސަންޖޭގެ ދަތުގެ "ބޫމީ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އެނބުރި ބޮލީވުޑަށް އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމް "ބޫމީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 1
ސަންޖޭ ދަތު ދޫކޮށްލީ ކީއްވެތޯ ހައި ކޯޓުން ސުވާލުކޮށްފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017
"ބޫމީ"ގެ ސެޓުގައި ރޯވެ އަދިތީ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ސަންޖޭ ދަތު އެނބުރި އައުން ފާހަގަކުރާ ފިލްމު "ބޫމީ"ގެ ސެޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަދިތީ ރާއޯ ހައިދްރީގެ ފުރާނަ ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތް ވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމުގައި މާދުރީގެ ވާހަކަ ހިމަނާނެތަ؟

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރާ ފިލްމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މާދުރީ އާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ނުހިމެނުމަށް މާދުރީ އެދެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 2
"ސަޅަކް 2" އުފައްދަން އުޅޭކަން ޕޫޖާ ބަޓް ޔަގީންކޮށްދީފި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕޫޖާ ބަޓް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އާއި ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓް އަދި ބޮޑުބޭބެ މުކޭޝް ބަޓާއި ފިލްމީ ތަރި ސަންޖޭ ދަތު މިހާރު އަންނަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބަކީ 1991 ގައި ނުކުތް ޕޫޖާ އާއި ސަންޖޭ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "ސަޅަކް"ގެ ދެ ވަނަ ބައެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 3
ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ދާދި ފަހުން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އިންޑިއާގެ އަދޭރީ ކޯޓުން ނެރެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 2
ރަންބީރަކީ ޝަކުވާ ކުރާ އެކްޓަރެއް ނޫން: ހިރާނީ

ރަންބީރު ކަޕޫރަކީ އާމިރް ހާން ފަދައިން، ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސެޓްގައި ޝަކުވާކުރާ އެކްޓަރެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ރަންބީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 2
އަހަންނަށް "މުންނާބާއީ" މޮޅަކަށް ނުކުޅެވޭނެ: ޝާހްރުކް

"މުންނާބާއީ އެމްބީބީއެސް" ގެ ބަތަލަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރީ ޝާހްރުކް ޚާނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ސަންޖޭ ދަތު ކުޅުނު ފެންވަރާ ގާތަށް ވެސް އެ ފިލްމު އޭނާއަކަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.