01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 2
ހުޅުމާލޭގެ 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިއަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް

ހުޅުމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 1
ކެެމިސްޓްރީ: ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަ އާ ފިހާރައެއް

ފެންވަރު ރަނގަޅު ބްރޭންޑުތަކުގެ ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ރޭ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 28
ރެޑްވޭވުން އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ، ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލޭގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 23
ސެންޓްރަލް ޕާކްގަައި ރިވާސް ވެންޑިންގް މެޝިން ބަހައްޓަނީ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގަައި ރިވާސް ވެންޑިންގް މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެ ކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017
ޕްރިންޓް ސައިންސްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނަން ބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްރިންޓް ސައިންސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.