07 މާޗް

March 07, 2020 74
ތިލަފުށި-މާލެ ބްރިޖްގެ އަގުބޮޑުކަމުން ކަންބޮޑުވޭ:ސައީދު

ތިލަފުށި، ގުޅިފަޅު އަދި މާލެ ގުޅައިލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުކަމުން ހައިރާންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މަޝްރޫއަށް އިދިކޮޅުން ރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 155
ބްރިޖާ ގުޅުވައި ނިހާން ކުރި ސުވާލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް، ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް އަންނަން ކެރޭނެތޯ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އެއްސެވުމުން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 39
ނައީމާއްތަ ބްރިޖަށް އެރުން: އެ ވެސް ސިޔާސީ ކަމަކަށް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވުމާއެކު، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް އައީ ބޮޑު އީދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރަން މުޅިން ވެސް ބްރިޖުގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސް ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ބްރިޖަށް އެރުން މިވީ ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ޚާއްސަ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 49
ބްރިޖަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ "ކާލާ މަންނަ"ތަ؟

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގެ "ކާލާ މަންނަ"އަކީ ރައީސް މައުމޫން ހެއްޔެވެ؟ މި ސިފަކުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރެވުނީ އެމަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު އަދި ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ވެސް "ކާލާ މަންނަ"އިގެ ދަރަޖަ ދެވިފައިވެ އެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު ގަދަކަން އަދި ޚާއްސަކޮށް އިންތިޚާބުތައް...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 190
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބްރިޖު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 50
ޖުލައި 9ގައި ބްރިޖް ގުޅާލައި، ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގައި، މާލޭ ކޮޅުން ކޮންކްރީޓް ކުރަމުންދާ ބަޔާއި ހުޅުލޭ ކޮޅުން ކޮންކްރީޓް ކުރަމުންދާ ބައި އެކުގައި ގުޅާލެވި ބްރިޖްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.