05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޓެއް އަނބުރާ ޖައްސައިފި

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 5) - ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނުމުން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ބޯޓެއް އަނބުރާ ޖައްސައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 17
ސިންގަޕޫރު އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ސިންގަޕޫރު އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 3
ސިންގަޕޫރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވަނީ މުދާ ފޮނުވާފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މާޗް 14) - ނޯތު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް ސިންގަޕޫރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ލަގްޒަރީ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލީކުވެފައިވާ އދ.ގެ ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 6
200 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑަށް އިންޓެނޭޝަނަލް އެވޯޑެއް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، ސިންގަޕޫރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްގެން ވިއްކި 200 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 48
އެމްޕީއެލްގެ ތިން ޓަވަރުގެ އަގު 500 މިލިއަން

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޕީއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި 14 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ތިން ޓަވަރު އިމާރާތްކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 500 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 19
އެމްޓީސީސީގެ ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކަށް

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީން، ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 4
ފޮމެންޓޯއިން އޭޑީކޭއަށް ކުރި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި

އޭޑީކޭ ކުންފުނިން ނެގި 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (23.1 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން އޭޑީކޭއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ގާސިމަށް ކުރި ހުކުމާ ހިލާފުވީ ސަރުކާރުން: ރިޔާޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ހިލާފުވީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 14
ގާސިމަށް އާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ދުލެއް ނުކުރި

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޭން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދެކޮޅުހަދާފައިވާ ކަމަށް ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 35
ސިންގަޕޫރު ހައިކޯޓުން އޭޑީކޭ ނާޝިދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު) ސިންގަޕޫރުގެ ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ކުރި އަމުރާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމާ ގުޅިގެން 12،000 ޑޮލަރުން (185،000ރ.) ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 4
މުފްތީ މެންކް ސިންގަޕޫރަށް ދިއުން އަނެއްކާވެސް މަނާކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 30) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ސިންގަޕޫރަށް އެތެރެވުން އެ ގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 48
ސަން ޓްރެވަލްސް ގޮވައިގެން ސިންގަޕޫރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓް ހިންގަން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސް އިން އުވާލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަނަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ސިންގަޕޫރު...

October 24, 2017 20
ސިންގަޕޫރުގައި އަމިއްލަ މީހުންގެ ކާރުތައް ނިމުމަކަށް

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 24) - އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިންގަޕޫރުގައި އަމިއްލަ މީހުންގެ ވެހިކަލްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017
ރޮބޮޓެއް ލައްވައި މަސާޖުކޮށްލަން ކެރޭނެތަ؟

މަސާޖުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ރޮބޮޓެއް ސިންގަޕޫރުގެ ކްލިނިކެއްގައި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެފި

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އެދެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 13
ގާސިމެއް ނުފިލާ، ހޯދަންވީ ފިލައިގެން އުޅޭ ކުށްވެރިން

ބޭސްފަރުވާ އަށް މިހާރު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ ފިއްލަވައިގެން ނޫން...

October 03, 2017 50
ސަރުކާރުން މިހާރު ބަލަނީ ގާސިމް "ފިއްލެވީ" ކަމަށް

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، މިހާރު ބަލަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އުޅުއްވަނީ "ފިއްލަވައިގެން" ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 60
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެނީ

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 11
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް އިތުރު 5 ދުވަސް ދީފި

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިތުރު ފަސް ދުވަސް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 26, 2017 1
ސިންގަޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން

އެއާޕޯޓެއްގައި ދިރިއުޅުމަކީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކާއި ހިތްހަމަޖެހުންތައް ލިބިދާނެ ކަމެކެވެ. ގައިމު ވެސް ސިންގަޕޫރުގެ ޗާންގީ އެއާޕޯޓުގެ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަމުން އެ ގޮތަށް އުފާ ހޯދާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުން ކޯޓަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން...

September 25, 2017 80
ގާސިމް މަތިންދާބޯޓަކަށް ނޭރުވި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މި ވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެއްވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ގާސިމް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސަށް ނޭރުވުމުން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 21
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދީ، ގާސިމް އަންނަން އަންގައިފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއި ން އަންގައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 38
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިރު އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.