11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 5
އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތު ހަމަނުވުމުން ސިންގަޕޫރުގެ ވެރިކަމަށް ހަލީމާ

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސިންގަޕޫރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭން ދެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޝަރުތު ފުރިިހަމަ ނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މުއްދަތު...

September 09, 2017 33
ގާސިމް ތިން މަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 4
ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ޖެހި އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކުން 10 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 21) - މަލަކާ ކަނޑުއޮޅިން، ސިންގަޕޫރުގެ އިރުމަތިން ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަނަވަރުން 10 ސިފައިން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 11
ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސް ކަމަށް އަންހެނަކު ވާދަކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 6) - ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ހަލީމާ ޔައުގޫބު ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 26
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓް

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓް ހިމެނޭ 25 ބުރީގެ ހަތަރު ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންހުއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 7
މައުމޫން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 3
ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކޯޅުންގަނޑެއް

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 4) - ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ލީ ސިއެން ލޫންގެ އާއިލާގެ ތެރޭގައި އޮތް މައްސަލަގަނޑު ބޮޑުވެ އެންމެ ފަހުން ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ވާހަކަތައް ދައްކާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 13
ޕްރިންސް ހެރީ މުސްލިމުންނާ އެކު ރޯދަވީއްލަވައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 5) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ސިންގަޕޫރަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މުސްލިމުންނާ އެކު އިއްޔެ ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 45
ރާއްޖެއިން ސޮވަރިންބޮންޑް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮންޑެއް ވިއްކައިގެން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ފަހު، ސިންގަޕޫރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 129
ރައީސް މައުމޫން ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއެއްގައި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެ، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 19
ރަށްފަޅުހުރާ ހިއްކައިގެން ވަރުގަދަ ތިން ރިސޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބްރޭންޑްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކ. ރަށްފަޅުހުރާގެ ފަޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަން ހިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 8
މަސައްކަތުމީހާ ބަނޑަށް ބެހެއްޓި ދެމަފިރިން ޖަލަށް

ޕިލިޕީންސްގެ އަންހެން މަސައްކަތު މީހާ ބަނޑަށް ބެހެއްޓިކަން ސާބިތުވެ، ސިންގަޕޫރުގެ ދެމަފިރިން ޖަލަށް ލާން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 7
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "އެކަމަކު" ވެސް ރީތި

ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުނަސް ޓްވިންކަލް ޝަރީފާއި ޝާއީ ޝަރީފްގެ އަޑު ވަނީ ދިވެހިންނާ ގުޅިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ދެ މީހުން ގެނެސްދިން ލަވަ "ރޮވޭނޭހޭ" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 4
އެކުގައި 27 އަހަރު: ފިރިމީހާއާ ވަކިކޮށް ފޮނުވާލައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން 27 އަހަރު ވަންދެން އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ސިންގަޕޫރުގެ އަންހެން މީހާ އެންމެ ފަހުން ޑިޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
"ހަބޭސް" ސިންގަޕޫރަށް، މެލޭޝިއާގައި ވެސް ޝޯއެއް ދޭނެ

ދިވެހި މިއުޒިކީ ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައްކާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ "ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" މި އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް ސިންގަޕޫރަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 3
27 އަހަރު ފަހުން އަންހެނަކު ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން 27 އަހަރު ވަންދެން އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ސިންގަޕޫރުގެ އަންހެނަކު ޑިޕޯޓްކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 2
ސިންގަޕޫރުން މެސީ އާއި އާޖެންޓީނާ އަށް ދައުވަތުދީފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - ސިންގަޕޫރުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މެޗެއް ކުޅުމަށް ހާއްސަ ދައުވަތެއް ދީފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 9
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "ރޮވޭނެހޭ" މިހާރު ބަލާލެވޭނެ

ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީ ބުނީ އަނެއްކާ ވެސް ލަސްނުކޮށް، އާ ލަވައެއް ފޭނުންނަށް ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށް.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 63
ނެކްސްބިޒަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.