02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 6
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޑްރީމް ލައިނާ ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސްގެ ބޮއިން 787 ޑްރީމްލައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ޑްރީމްލައިނާ ރާއްޖެ އަށް

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން، ލަގްޒަރީ ހިދުމަތްތައް ދޭ ޑްރީމްލައިނާ 10-787 ގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެ އަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ޑްރީމްލައިނާގެ އާ މަރުކާގެ ބޯޓު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް

މަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ، ބޮއިން 787-10 ޑްރީމްލައިނާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް ހަވާލުކޮށް، އަންނަ މަހު އޭގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.