21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 5
ޓެންޒޭނިޔާގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ދާރުއްސަލާމް (ޖުލައި 8) - ސިއްހީ ގޮތުން ވަރަށް ނުރަނގަޅު އާދައެއް ކަމަށް ބަލާ ޝީޝާ ބުއިން ޓެންޒޭނިއާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
އިންޑިއާގައި ޒުވާނުންނަށް އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ

އޭނާގެ ދުލުގެ އެއްބައި ވަނީ އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން ނަގާފަ އެވެ. މިހާރު ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދައިގެން، ބުރިކޮށްލި ބައި ވަނީ ހަދާފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާއަށް އިތުރު މައްސަލައެއް...

June 03, 2016 1
އެކުވެރިންގެ ދުމުން ތިމާ ހުލިވާން ދޫކޮށްނުލާތި!

ދުންފަތުގެ ވަބާއަކީ ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސިއްހީ ނުރައްކަލެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އަހަރަކު ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން...