06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
މާލީގެ ހުށަހެޅުމަށް ފުރަގަސްދީ އެޑަމާ ސްޕެއިނަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 6) - ވުލްވްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަލުވި ވިންގް އެޑަމާ ޓްރައޮރޭ އަށް މާލީ އަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.