18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 3
ޖަރުމަން ކޮޅަށް ހަ ގޯލު ޖަހައި ސްޕެއިން ސެމީ އަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަން 6-0 އިން ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބަލިކޮށް ސްޕެއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު (ސެމީ ފައިނަލް) އިން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 6
ސްޕެއިން އެއްވަރުވިއިރު، ފްރާންސް ފައިނަލް ބުރަށް

ލިޒްބަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕެއިން ރަށުން ބޭރުގައި ސްވިޒަލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ޕޯޗުގަލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ފްރާންސް އިން ފައިނަލް ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ޕޯޗުގަލް-ސްޕެއިން އެއްވަރުވެ، އިޓަލީ އާއި ފްރާންސަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ޕޯޗުގަލާއި ސްޕެއިން 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިޓަލީ އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
އައިސްލެންޑް އަތުން އެމްބާޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 12) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުން އައިސްލެންޑް އަތުން ފްރާންސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ފްރާންސް އެއްވަރުވިއިރު ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 10) - ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން ފްރާންސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އެމެރިކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން ޓިއުނީޝިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 4
ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން އެއްވަރުވިއިރު ފްރާންސް ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 24) – އެންމެ ފަހުގެ ދެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮތް ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ކޮލަމްބިއާ އިން 3-2 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
ބޮޑެތި މެޗުތައް އެއްވަރުވިއިރު އާޖެންޓީނާ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮޑެތި ޓީމުތަކުން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް އެއްވަރުވިއިރު، ނައިޖީރިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 1
ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލިޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ޕެރިސް (މާޗް 29) - ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ރޭ ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެއިން 2-0 އިން ކުރިހޯދައިފަ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
އާ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބްރެސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.