04 ޖޫން

June 04, 2018 2
ނޭމާއާ އެކު ބްރެޒިލަށް މޮޅެއް، ސްޕެއިން އެއްވަރު

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 4) - އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާ އެކު އެ ޓީމު 2-0 އިން ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މޮޅުވިއިރު، ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން 1-1 އިން ސްވިޒަލެންޑާ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
ޓީމް ޕްރޮފައިލް: ސްޕެއިން

ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި ސްޕެއިން މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ނުކުންނަނީ، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އެވެ. އެ ގައުމަށް ބޮޑެތި ކާމިޔުބީތައް ހޯދައިދިން "ރަން ޖީލު"ގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ވަނީ ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް ޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް ސްޕެއިންގެ ޓީމު ވަރުގަދަވާނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 8
ސްޕެއިން ދެކެ ޖެހިލުންވާނެ ޓީމުތައް ގިނަވާނެ: ކޯޗު

މެޑްރިޑް (މެއި 30) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ޓީމުތަކެއް، ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 5
ފަބްރެގަސް އާއި މޮރާޓާ އަށް ޖާގައެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - އަންނަ މަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްޕެއިނުން ނެގި 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޗެލްސީގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ސެސް ފަބްރެގާސް އާއި އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ބާކީވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 6
ސްޕެއިނުން އާޖެންޓީނާ ކޮޅަށް ހަ ގޯލް ވައްދާލައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 28) – ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާ ކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ސްޕެއިނުން ހަ ލަނޑު ވައްދާލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018
ސްޕެއިން ސްކޮޑުން ސިލްވާ ވީއްލައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 25) - އާއިލާއާ އެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާތީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ ސްޕެއިން ޓީމުން ވީއްލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 4
ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން އެއްވަރުވިއިރު ފްރާންސް ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 24) – އެންމެ ފަހުގެ ދެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮތް ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ކޮލަމްބިއާ އިން 3-2 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
މޮރާޓާ އަށް ދޮރު ބަންދެއް ނުވޭ: ސްޕެއިން ކޯޗު

މެޑްރިޑް (މާޗް 21) - ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ދޮރު ބަންދު ނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓެގީ ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018
މޮރާޓާ ބާކީކޮށް ކޮސްޓާ އަށް ޖާގަ ދީފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 17) – ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނެގި ސްޕެއިން ސްކޮޑުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ކޮސްޓާ ޖާގަ ހޯދިއިރު ޗެލްސީގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އަށް ޖާގަ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 7
ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަން އެއް ގްރޫޕަކަށް

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޑިސެމްބަރު 1) - އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލް އާއި ސްޕެއިން އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
ބޮޑެތި މެޗުތައް އެއްވަރުވިއިރު އާޖެންޓީނާ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮޑެތި ޓީމުތަކުން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް އެއްވަރުވިއިރު، ނައިޖީރިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017
ސްޕެއިނަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ތައްޔާރު: ޕީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 3) – ސްޕެއިނުން ވަކިވާން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ކެޓަލޯނިއާ ސަރަހައްދުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓަށް ތާއީދުކުރުމަކީ މައްސަލައަކަށްވާ ނަމަ އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަފާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 5
ސްޕެއިނަށް ލަނޑުގެ އީދެއް، އިޓަލީ ޕްލޭއޮފާ ދިމާލަށް

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލީޗްޓެންސްޓެއިން އަތުން 8-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހިލިއިރު އިޒްރޭލް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން ދަށްވެގެން ޕްލޭއޮފާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 10
އިޓަލީ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – އިސްކޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހުނުއިރު ޕްލޭއޮފުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިޓަލީ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 1
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން "ފޯލްސް ނައިން"؟

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ބޭނުންކުރާނީ "ފޯލްސް ނައިން" ޓެކްޓިކްސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 6
އިޓަލީ މެޗުގައި ޕީކޭއާ ދިމާނުކުރަން ރާމޯސް އެދިއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 29) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް މެޑްރިޑުގެ ސެންޓިއާގޯ ބެރްނެބުއޭ ސްޓޭޑިއަމުގައި ސްޕެއިން ކުޅޭ މެޗުގައި ޖެރާޑް ޕީކޭއާ ދިމާނުކުރުމަށް ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 1
ތިން އަހަރަށް ފަހު ވިޔާ ސްޕެއިން ސްކޮޑަށް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 26) – ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޑޭވިޑް ވިޔާ އަށް ތިން އަހަރަށް ފަހު ސްޕެއިން ގައުމީ ސްކޮޑުން ޖާގަ ދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017
ސައުލްގެ ހެޓްރިކުން ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ކްރަކޯ، ޕޮލެންޑް (ޖޫން 28) – ސައުލް ނިގުއޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު އިޓަލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރަޕުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ސްޕެއިން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ މޮޅުވެ ގްރޫޕުގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ

އުދިނޭ، އިޓަލީ (ޖޫން 12) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެ ދެ ޓީމު ވާދަކުރާ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ޖީ ގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އުރުގުއޭ އަތުން 3-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.