03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 10
އިޓަލީ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – އިސްކޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހުނުއިރު ޕްލޭއޮފުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިޓަލީ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 1
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން "ފޯލްސް ނައިން"؟

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ބޭނުންކުރާނީ "ފޯލްސް ނައިން" ޓެކްޓިކްސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 6
އިޓަލީ މެޗުގައި ޕީކޭއާ ދިމާނުކުރަން ރާމޯސް އެދިއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 29) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް މެޑްރިޑުގެ ސެންޓިއާގޯ ބެރްނެބުއޭ ސްޓޭޑިއަމުގައި ސްޕެއިން ކުޅޭ މެޗުގައި ޖެރާޑް ޕީކޭއާ ދިމާނުކުރުމަށް ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 1
ތިން އަހަރަށް ފަހު ވިޔާ ސްޕެއިން ސްކޮޑަށް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 26) – ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޑޭވިޑް ވިޔާ އަށް ތިން އަހަރަށް ފަހު ސްޕެއިން ގައުމީ ސްކޮޑުން ޖާގަ ދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017
ސައުލްގެ ހެޓްރިކުން ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ކްރަކޯ، ޕޮލެންޑް (ޖޫން 28) – ސައުލް ނިގުއޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު އިޓަލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރަޕުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ސްޕެއިން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ މޮޅުވެ ގްރޫޕުގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ

އުދިނޭ، އިޓަލީ (ޖޫން 12) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެ ދެ ޓީމު ވާދަކުރާ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ޖީ ގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އުރުގުއޭ އަތުން 3-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
ބަޔާން ނޫނީ ބާސާގައި ނަމަ މަގާމް ގެއްލުނީސް: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (މެއި 16) - ބާސެލޯނާ ނޫނީ ބަޔާން މިއުނިކްގައި ހުރެ، މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު ހޯދި ނަތީޖާތަށް ނެރުނު ނަމަ މަގާމުން ވަކިކުރީސް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 1
ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލިޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ޕެރިސް (މާޗް 29) - ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ރޭ ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެއިން 2-0 އިން ކުރިހޯދައިފަ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
ފަހު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 16) - ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިންގްލެންޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އިންގްލެންޑް އަތުން ބަލިނުވެ ސްޕެއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
އިންގްލެންޑަކީ މިހާރު އާދައިގެ ޓީމެއް ނޫން: ސްޕެއިން

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ މެދު މީހުން ދެކެނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓެގީ ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 3
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 13) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޔޫރަޕް ޒޯނުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ރޭ ލިޗެސްޓެއިން އަތުން 4-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު މެސެޑޯނިއާ އަތުން 4-0 އިން ސްޕެއިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ކޮސްޓާގެ ބަދަލުގައި ސްޕެއިން ޓީމަށް އަސްޕަސް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 11) - ފައިގެ އުކުޅުވަޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ސްޕެއިން ސްކޮޑުން ބާކީކޮށް ބަދަލުގައި ސެލްޓަ ވިގޯގެ ފޯވާޑް އިއާގޯ އަސްޕަސް ނަގައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ސްޕެއިން ކުރިއަށް، އިޓަލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީ ގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން އެރިއިރު، މެސަޑޯނިއާ އަތުން އިޓަލީ ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
އިޓަލީން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ، މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި އިޓަލީ އިން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން ސްޕެއިން ކޮލިފައިން ފަށައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ލިޗަސްޓައިން އަތުން 8-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
އާ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބްރެސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
ކޯޗުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާމޯސް އެދެފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) - ސްޕެއިނުގެ އާ ކޯޗު ޖުލެން ލޮޕެޓެގީ ނެގި ފުރަތަމަ ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް، ސެސް ފަބްރެގަސް އަދި ޕެޑްރޯ ރޮޑްރިގޭޒް ބާކީކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ކޯޗުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ސްޕެއިނުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް އެދެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016
ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް ލޮޕެޓެގީ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 22) - ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިނުގެ ޔޫތު ޓީމުތަކަށް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފާ ހުލެން ލޮޕެޓެގީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 1
ސްޕެއިން ކޯޗަކަށް ގެންނަންވީ ގާޑިއޯލާ: ޑެލް ބޮސްކޭ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 17) - ސްޕެއިން ކޯޗުކަމަށް ގެންނަންވީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.