16 މެއި

May 16, 2017 3
ބަޔާން ނޫނީ ބާސާގައި ނަމަ މަގާމް ގެއްލުނީސް: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (މެއި 16) - ބާސެލޯނާ ނޫނީ ބަޔާން މިއުނިކްގައި ހުރެ، މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު ހޯދި ނަތީޖާތަށް ނެރުނު ނަމަ މަގާމުން ވަކިކުރީސް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 1
ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލިޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ޕެރިސް (މާޗް 29) - ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ރޭ ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެއިން 2-0 އިން ކުރިހޯދައިފަ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
ފަހު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 16) - ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިންގްލެންޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އިންގްލެންޑް އަތުން ބަލިނުވެ ސްޕެއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
އިންގްލެންޑަކީ މިހާރު އާދައިގެ ޓީމެއް ނޫން: ސްޕެއިން

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ މެދު މީހުން ދެކެނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓެގީ ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 3
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 13) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޔޫރަޕް ޒޯނުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ރޭ ލިޗެސްޓެއިން އަތުން 4-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު މެސެޑޯނިއާ އަތުން 4-0 އިން ސްޕެއިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ކޮސްޓާގެ ބަދަލުގައި ސްޕެއިން ޓީމަށް އަސްޕަސް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 11) - ފައިގެ އުކުޅުވަޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ސްޕެއިން ސްކޮޑުން ބާކީކޮށް ބަދަލުގައި ސެލްޓަ ވިގޯގެ ފޯވާޑް އިއާގޯ އަސްޕަސް ނަގައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ސްޕެއިން ކުރިއަށް، އިޓަލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީ ގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން އެރިއިރު، މެސަޑޯނިއާ އަތުން އިޓަލީ ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
އިޓަލީން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ، މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި އިޓަލީ އިން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން ސްޕެއިން ކޮލިފައިން ފަށައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ލިޗަސްޓައިން އަތުން 8-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
އާ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބްރެސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
ކޯޗުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާމޯސް އެދެފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) - ސްޕެއިނުގެ އާ ކޯޗު ޖުލެން ލޮޕެޓެގީ ނެގި ފުރަތަމަ ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް، ސެސް ފަބްރެގަސް އަދި ޕެޑްރޯ ރޮޑްރިގޭޒް ބާކީކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ކޯޗުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ސްޕެއިނުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް އެދެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016
ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް ލޮޕެޓެގީ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 22) - ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިނުގެ ޔޫތު ޓީމުތަކަށް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފާ ހުލެން ލޮޕެޓެގީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 1
ސްޕެއިން ކޯޗަކަށް ގެންނަންވީ ގާޑިއޯލާ: ޑެލް ބޮސްކޭ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 17) - ސްޕެއިން ކޯޗުކަމަށް ގެންނަންވީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016
ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން ޑެލް ބޮސްކޭ އިސްތިއުފާ ދީފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 1) - މިދިޔަ އަށް އަހަރު ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަށް ފަހު، މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
މަގާމުގައި ހުރުމާ މެދު ޑެލް ބޮސްކޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - އިޓަލީ އަތުން ބަލިވެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކެޓި ނަމަވެސް އިސްތިއުފާއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް...

June 28, 2016
ސްޕެއިން އަތުން ބަދަލު ހިފައި އިޓަލީ ކުއާޓާ އަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - އެންމެ ފަހު ދެ ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި އިޓަލީން، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި...

27 ޖޫން

June 27, 2016
ޒިކޯ އާއި މަރަޑޯނާ ފަދައިން އިނިއެސްޓާ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

އިޓަލީން 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ސްކޮޑަކާ އެކު އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކިރިޔާ ސަލާމަތްވިއިރު މަންޒަރު ބަދަލުވީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އޭރުގެ ގަދަ ދެ...

June 27, 2016
ފޭވަރިޓެއް ނެތް، ދެ ޓީމަށް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ފޭވަރިޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ދެ ޓީމަށް ވެސް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް...

23 ޖޫން

June 23, 2016
ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ޑެހެއާގެ ޝުކުރު

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 23) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 1-2 އިން ސްޕެއިން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ކުރިމަތިވި ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
ކްރޮއޭޝިއާ އަށް އެއް ވަނަ، ސްޕެއިނަށް އިޓަލީ!

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، 12 އަހަރު ތެރޭ މި މުބާރާތުގެ މެޗަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވި ސްޕެއިން ގްރޫޕުގެ ދެ ވަނަ އަށް ވެއްޓި ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިޓަލީއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
"ސްޕެއިނުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ސްކޮޑުގެ ވާދަވެރިކަން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 20) - ސްޕެއިނުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގެ ތެރޭގައި އޮތް ވާދަވެރިކަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 9
50 އަހަރުވީ ރެކޯޑެއް ޑެހެއާ މުގުރާލައިފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ތުރުކީ އަތުން ސްޕެއިން 3-0 އިން މޮޅުވި މެޗާ އެކު، ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ވާދަވެރި ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުގައި ބައި ކޮޅަށް...

June 18, 2016
ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ދެ ވަނަ ބުރަށް

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - ޒުވާން ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ތުރުކީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑީ އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް އެންމެ ފަހު ދެ އަހަރުގެ...