26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ސިލްވާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ސޮސިއެޑާޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 26) - ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އިން 4-1 އިން ހުއެސްކާ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.