18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 3
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ވެސް ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 18) – އަންނަ ހަފުތާގައި އެލް ކްލެސިކޯ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހަނި މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) – ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ވިނީޝަސް ޖޫނިއާގެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ރާމޮސްގެ ޕެނަލްޓީން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސާޖިއޯ ރާމޮސް ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 10
މެސީ ރަންބޫޓް ހޯދައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

ވިކްޓޯރިއާ-ގަސްޓެއިޒް (ޖުލައި 20) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 5-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރަންބޫޓް ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި އެ އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 10
ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 17) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރޭ، އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި 34 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
ވީއޭއާރްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބަހަނާއެއް ހޯދަން: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 13) - ވާދަވެރި ޓީމުތަކުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަކިކަމަކަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލައި ބަހަނާއެއް ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 5
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް ލީގާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 10
ބާސެލޯނާ އިން އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ވިޔަރެއާލް (ޖުލައި 6) – ރަށުން ބޭރުގައި ވިޔަރެއާލް 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހަނި އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 15
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 3) – ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ގެޓަފޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 10
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 29) – ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 7
ރެއާލް މެޑްރިޑް އަލުން ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) – މަޔޯކާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް އަލުން ހޯދިއިރު، މި މެޗުގައި ކުޅެ މަޔޯކާގެ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ލޫކާ ރޮމޭރޯ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 7
ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
ބެންޒެމާގެ ދެ ގޯލާ އެކު ރެއާލުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 19) – ފްރާންސް ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާގެ ދެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 2
ޒިދާންގެ 200 ވަނަ މެޗުގައި ރެއާލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 15) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި އިރުޝާދު ދިން 200 ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން 3-1 އިން އެއިބާ އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ރެެއާލުގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 9) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 11
ރެއާލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ސެވިއްޔާ (މާޗް 9) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެމިއޮތުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) – ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 7
ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލަށް، ބާސާއަކަށް ނޫން: ސެޓިއެން

މެޑްރިޑް (މާޗް 1) - އެލް ކްލަސިކޯ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށާއި ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ވެސް މެޗަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.