04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ނަތީޖާ ނުނެރެވުން ރެއާލަށް އާދަޔަކަށްވެއްޖެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 4) - ރެއާްލް މެޑްރިޑަށް މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެވުނު ނަމަވެސް ނަތީޖާ ނުނެރެވުން އާދަޔަކަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 11
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންނަކީ މެޝިންތަކެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަލަވޭސް އަތުން ބާސެލޯނާ 2-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ބުނުމުން އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 11
ރެއާލް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ގެންދެވޭނެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާ ވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 15
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 7-1 ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވުމުން ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 21) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ރޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 17
ގާޑް މުލާގެ ރެކޯޑް މެސީ މުގުރާލައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 15) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި، އެ ޓީމުގެ ލިއޮނަލް މެސީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 10
ރެއާލް މެޑްރިޑް އަނެއްކާ ވެސް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 14) – ވިޔަރެއާލް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އިތުރު މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 3
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 8) – ބާސެލޯނާ އަށް ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެދިން 400 ވަނަ މެޗުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑާ އެކު ލެވަންޓޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 13
ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް އަދި ނުނިމޭ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 24) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 3-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވުމާ އެކު ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ނިމުނީ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ވާނެހެން ހީނުވާ ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 36
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސާ ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

December 23, 2017
އެތުލެޓިކޯ ބަލިވެ ބާސެލޯނާ އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 23) – އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްޔަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

December 23, 2017 3
މިއަދުގެ މެޗަށް ރޮނާލްޑޯ ފިޓް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ 100 ޕަސެންޓް ފިޓް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 2
ރެއާލް ބަލިކުރެވުނަސް ލީގު ޔަގީނެއް ނުވާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން މޮޅުވެވުނަސް ބާސެލޯނާ އަށް ލީގު ކަށަވަރުވީ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 8
ބާސާގެ ވާދަވެރިޔަކީ ހަމައެކަނި ރެއާލެއް ނޫން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާގެ ހަމައެކަނި ވާދަވެރިޔަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ޓީމުތަކާ މެދު ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017
"ފޯމު ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ބާސެލޯނާ ދެކެ ޖެހިލުންވާނެ"

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 11) - ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް ބާސެލޯނާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ފޯމު ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ ޓީމުތަކުން ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 7
ފަސް ލަނޑު ޖެހުނަސް މިއީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުމެއް ނޫން

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަސް ގޯލް ޖެހިއިރު، އެއީ އެ ޓީމުން މި ސީޒަނުގައި ދެއްކި އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ނޫން ކަމަށް ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ފުރުސަތު ގެއްލުނަސް ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 9
މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ބާސާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ރެފްރީ އަށް

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ވެލެންސިއާ އާއި ބާސެލޯނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ގޯލެއްގެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާ އިން މެޗުގެ ރެފްރީންނާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 1
މަލާގާ އަތުން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މޮޅުކޮށްދީފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-2 އިން މަލާގާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
ބޭލްގެ ދިފާއުގައި ޒިދާން ވާހަކަ ދައްކައިފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 25) - އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފޯމު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އަށް މީޑިއާގައި ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ރައްދުދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 5
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން 3-0 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކުރިއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 4
ލަސް ޕަލްމާސް ބަލިކޮށް ރެއާލަށް ހަމަޖެހުމެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަސް ޕަލްމާސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.