29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 5
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 3
އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއް ވަަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އޮސަސޫނާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 2
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ދެ ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 10
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް ގްރަނާޑާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ގްރަނާޑާ ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 9
ބާސާ މޮޅުވިއިރު، 16 އަހަރުގެ ފާޓީ ވިދާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) – ބާސެލޯނާގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން އުމުރުން 16 އަހަރު އަންސޫ ފާޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލަނޑެއް ޖަހައި، ވެލެންސިއާ އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވާން އެހީތެރިވެދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 5
ބޮޑު ފަސް ލީގުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ނިމިގެން ދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑެލޮއިޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 7
ބޭލް އަށް ދެ ގޯލާއި ރަތެއް، ރެއާލަށް ޕޮއިންޓެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލާ ރެއާލް މެޑްރިޑް 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ދެ ގޯލު ޖެހި ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އަށް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 16
ފަޓީ އަށް ސަމާލުކަން، އޮސަސޫނާއިން ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

ޕޭމްލޯނާ، ސްޕެއިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި ބާސެލޯނާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންސޫ ފަޓީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި އޮސަސޫނާ އިން ބާސެލޯނާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 12
ގްރިޒްމަންގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސާ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 26) – އާ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަންގެ ދެ ގޯލާ އެކު ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 6
ދެ ވަނަ މެޗުން މެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓެއް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 25) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޕްލޭނުގައި ނުހިމެނި ބާކީވެފައި ތިބި ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި ހަމެސް ރޮޑްރިގޭޒް ދެ އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި އެކުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑާ 1-1 އިން މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
މެޑްރިޑަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް، ބޭލް މަޑުކުރާނެ!

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 18) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓާ ޑި ވީގޯ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 37
ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބިލްބާއޯ (އޮގަސްޓް 17) – މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޗުއްޓީ ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 2) - ސިއްހީ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ސީޒަން ނިމުމުންނާއި ސީޒަނުގެ ތެރެއިން ޗުއްޓީއެއް ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފިފްޕްރޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 17
އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 31) - ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކަމަށް އެ ލީގުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަދި ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 13
ބާސާ އެއްވަރުވިއިރު، ރެއާލް ފަހު މެޗުން ވެސް ބަލި

މެޑްރިޑް (މެއި 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ރޭ އެއިބާއާ 2-2 އިން އެއްވަަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަހު މެޗުން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް، ރެއާލަށް އުފަލެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ހަަމަޖެހުމެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މާޔޫސްވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 5
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މެއި 12) - މި ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނަސް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ބާސެލޯނާ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ޒިދާންގެ ހިތްހަަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ޓީމުގެ ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި މީޑިއާ އިން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 5
ސެލްޓާ އިން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މެއި 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން ސެލްޓަ ވިގޯ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 5
ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ޒިދާން މައާފަށް އެދެފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.