28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 7
ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 28) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލުން ލެވަންޓޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން 11 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ބާސެލޯނާ އަށް ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 25) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ފެންނާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 6
ބާސެލޯނާ ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބާސެލޯނާ އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
މެސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 21) - މި އަހަރުގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދަން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ރެއާލަށް މާ ކުރިން ސީޒަން ނިމިއްޖެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 16) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ސީޒަންގައި ހާސިލްކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 3
ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާ އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 10
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 7) - މެޗުގެ ބޮޑުބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 14
ބާސެލޯނާ ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 3) – ފަހު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޖެހި ގޯލްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ވިޔަރެއާލްއާ 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވި ނަމަވެސް ޒިދާންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާ އަތުން 3-2 އިން ފަހު ވަގުތު ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 4
މެސީ ތަފާތު ދައްކައި ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 31) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު 2-0 އިން ވާދަވެރި އެސްޕަންޔޯލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ކެޓަލޯނިއާ އަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން (މާޗް 21) - ސްޕެއިނުން ވަކިވެ ވަކި ގައުމެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކެޓަލޯނިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވެނެޒުއޭލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރޭވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅޭ ތިން ޓީމަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 10
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ރެއާލް ބެޓިސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 1
ޒިދާންގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން ފާހަގަކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 17) – ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 5
މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ، އެކަމަކު ކޯޗަށް ޔަގީންކަމެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މާޗް 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން ގެނައި ނަމަވެސް ކޯޗު ސެންޓިއާގޯ ސޮލާރީގެ މަގާމާ މެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 7
އަރާމުކުރަން މެސީ ބޭނުމެއްނުވި: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 10) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އޮއްވައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 3-1 އިން ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ލައްވައި ކުޅުވީ އޭނާ ވެސް އަރާމުކުރަން ބޭނުންނުވުމުން ކަމަށް ބާސެލޯނާ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 1
އެތުލެޓިކޯ އަށް މޮރާޓާ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 4) - ތިން މިނިޓް ތެރޭ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 2-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 7
މެސީ ރުޅިއަރުވާލީ ލޮނުހެޔޮވަރު ކޮށްލަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ރުޅިއަރުވާލަން މެޑްރިޑުގެ ސާޖިއޯ ރާމޯސް މަސައްކަތްކުރީ...

March 03, 2019 15
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސާ 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް، އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދި ދެ ވަނަ މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް...

02 މާޗް

March 02, 2019 13
ބާސެލޯނާ ފޯމުގައި، ރެއާލް ބަދަލުހިފުމަކަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާއިރު، މީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފޯމުގައި އޮތީ ބާސެލޯނާ އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް ބޭނުންވަނީ މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފާށެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 12
އެތުލެޓިކޯ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރެއާލަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ދެ ވަނަ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 15
މެސީގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށްފި

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ފެބްރުއަރީ 24) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ކެރިއަރުގައި ހެދި 50 ވަނަ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.