24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 15
މެސީގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށްފި

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ފެބްރުއަރީ 24) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ކެރިއަރުގައި ހެދި 50 ވަނަ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 9
ލަ ލީގާ މެޗުތައް ހުކުރާއި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ނޯންނާނެ؟

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) – ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެޔާއި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ސްޕެނިޝް ލީގު (ލަ ލީގާ) މެޗުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުބާއްވަން ސްޕެނިޝް ލީގުން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
ބަލިވިޔަސް ރެއާލް އޮތީ ލީގުގެ ރޭހުގައި: ސޮލާރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން ޖިރޯނާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދިވެސް އޮތީ ލީގުގެ ރޭހުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 14
ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް، އެތުލެޓިކޯ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 8
ބިލްބާއޯ އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 11
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 10) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން، އެ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
އެތުލެޓިކޯ އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު، މެޑްރިޑް ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 4) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ މި ހަފުތާގައި ޕޮއިންޓް ގެއްލުވާލުމުގެ ފައިދާ ނަގަން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި، ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވުމުން، ފައިދާ ނެގޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 21
މެސީގެ ދެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 3) – ވެލެންސިއާ އިން ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ، ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 5
ބާސެލޯނާ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރެއާލަށް މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 4-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 21
ބެންޗުން އަރައި މެސީ ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 21) – ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭގެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ އިން ކުރި ހޯދި ނަމަވެސް، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވާން އެ ޓީމަށް ޖެހުނީ ބެންޗުގައި އިން ލިއޮނަލް މެސީގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 22
މެސީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 400 ގޯލް ހަމަކޮށްފި!

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 14) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 400 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެއިބާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 15
ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މެޑްރިޑް ފަހަތަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ބާސެލޯނާ އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ އަނެއްކާ ވެސް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ވިޔަރެއާލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެ

ވިޔަރެއާލް (ޖެނުއަރީ 4) – ވިޔަރެއާލާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 4
ބާސެލޯނާ ލީޑުގައި އޮވެ އަހަރު ނިންމާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި އަހަރު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ ސެލްޓަ ވީގޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުގައި އޮވެ އަހަރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 13
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެވަންޓޭ 5-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަލުން ލީޑުނަަގައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސާއާ ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 16) – ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ބޭލް ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައި ގަރެތު ބޭލް އޭނާ އަށް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 4
ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ހިލޭ ޖެހުމުން ލިއޮމަލް މެސީ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ދެ ލަނޑާ އެކު އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
ބާސެލޯނާ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 3) – ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 3
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ރެއާލަށް ހަމަޖެހުމެއް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.