23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 3
ރިޓަޔާކުރިޔަސް ލޯންގޭގެ ހިތް ގައުމީ ޓީމާ އެކު

މިއަދަކީ މީގެ 17 އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ވ. ކެޔޮދު އަށް އުފަން އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ހިތަށް ވެސް ނާންނަ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ގައުމީ ޖޯޒީ ލައިގެން ފުރަތަމަ މެޗެއް ކުޅުމަށް...

August 23, 2019 4
ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު ވަނަ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ހަތަރު...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ ސައްހަކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން...

August 22, 2019 6
ސެމީން ކަޓައި ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ވަރުގަދަ އުޒްބެކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ތިން ވަނަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
ލަތީފް އެދުނު ގޮތަށް ކޯޓުން އަމުރު ނުނެރެދިން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ހަވާލުކުރުމުން އެ ނިންމުން...

August 21, 2019 2
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރާނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 22
ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް...

August 20, 2019 112
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!

މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ރާއްޖެ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިރްގިސްތާނަށް

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ އަނެއް ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން...

August 19, 2019 51
ޒައިތޫނި ފަތްކޯޅިއާއެކު މިނިސްޓަރު، ބައްސާމްގެ އަރިހަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން، ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 31
"ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ"

ގައުމީ ޓީމަށް ނަގަން ވާނީ އެވަގުތެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޕާފޯމްކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި އެ އުސޫލުން ބަލާއިރު މިދިޔަ ސީޒަނާއި މި ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 1
އަނިޔާއާ ހެދި ސެރީނާ އަނެއްކާ ވެސް މެޗެއް ދޫކޮށްލައިފި

އޮހިއޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 15) - އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅެވެން ނެތުމުން ސިންސިނާޓީ މާސްޓާސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިއްޔެ ޖަޕާނުގެ ޒެރިނާ ޑިޔާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 108
ގައުމީ ޓީމު ޖޯކަކަށް ހަދައިފި، އެފްއޭއެމް އަތް ޖަހަން

ފުޓްބޯޅައިން ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރަން އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ޕްރޮގްރާމަށް ތަރުހީބު ދޭން ޖެހެ އެވެ. އެއީ ފަށަން ޖެހި އެކަމަކު ނުފެށި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ...

August 14, 2019 7
ފަހު މެޗުން ލަންކާ ބަލިކުރަން ފޯރިގަދަކުރަނީ

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅެން ހަމަޖެއްސި ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ މެޗުގެ ގޮތުގައި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 16
ޓީމުގައި ނެތީ ކީއްވެތޯ ކޯޗު ގާތު ނާހަން: ބަކާ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގުއާމާއި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހު ކުޅެން ނެގި ސްކޮޑުގައި ނުހިމެނި ސަބަބު އޮޅުންފިލުވަން ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓާ ސެގަޓާ ވާހަކަ ނުދައްކާކަމަށް...

August 13, 2019 37
ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނެގުނު ގައުމީ ސްކޮޑު ރަނގަޅު: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ގުއާމް އާއި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަކީ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނެގޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 8
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު އައިސްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 6
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި...

August 10, 2019 13
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ މެޗަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީ އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

August 09, 2019 1
ފޯކައިދުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ވެސް ހިފަަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދޫން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. ފޯކައިދު ވަނީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ޗުއްޓީ މޫޑުގައި އޮތް އީގަލްސް އިން ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2019 1
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު...

August 07, 2019 6
ލަންކާ މެޗުތަކުން ރާއްޖޭގެ ވޮލީއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާވާފައިވާ މެޗުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ ވޮލީ ޓީމު މާލެ އަށް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން މާލޭގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމު މެޗުތަކެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

August 06, 2019 9
އަގުބޮޑުވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ކަމަށް ނުދެކެން: މެގުއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 6) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި 97 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެ އަގުގެ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 22
މިހާރު އެވޯޑްސް: މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ދަގަނޑޭ

މިހާރު އެވޯޑްސް ހަފުލާ އަށް މަރުހަބާ. މިރޭގެ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.

August 05, 2019 4
މެސީ އަށް މަރަޑޯނާ ތައުރީފުކޮށްފި

މެކްސިކޯ ސިޓީ (އޮގަސްޓް 5) – ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 12
އިންޑިއާ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ ހޯދައިފި

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

August 04, 2019 3
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 5-2 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.