7 hours ago

ލަންޑަން (މެއި 30) - ފުޓްބޯޅަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ، ފޯބްސް މެގަޒިން އިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންގެ...

7 hours ago

ލަންޑަން (މެއި 30) - ފުޓްބޯޅަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ، ފޯބްސް މެގަޒިން އިން ހޮވާ...

8 hours ago

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ރޮޖާސް އަށް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުނު

8 hours ago

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުވޭ: ފީފާ

8 hours ago

1

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަސް މެޗެއް ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި؟

2 days ago

1

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިވާތީއާ އެކު، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި...

4 days ago

2

ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

4 days ago

3

އެލަވަންސް ލަސްވުމަކީ ބޮޑު ސުވާލެއް: ފައިސަލް

6 days ago

2

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އޭޝިއާ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި