14 ޖުލައި

July 14, 2019 7
ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް މަތިވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ މެޑަލް: ރައީސް

ކުޅިވަރުގައި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް މިހާރު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި ކަމަށާއި މިއީ މެޗަކުން އެއްވަރުވެގެން ނުވަތަ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން އެކަނި، ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ތިބެވޭ...

July 14, 2019 7
އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ޒަބީރަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މޮރިޝަސްގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 7
ގްރީޒްމަން މައްސަލައިގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ފީފާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 13) - ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ އުސޫލުން ބޭރުން އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ފީފާ އަށް...

July 13, 2019 9
ރާއްޖެ އަށް ތާއީދުކޮށްދޭން މަޑަގަސްކަރައިގައި އެދިއްޖެ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތް 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، މަޑަގަސްކަރައިގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ރައީސް...

12 ޖުލައި

July 12, 2019 7
ގްރީޒްމަން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް!

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 12, 2019 8
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނަމަ ކުޓީނިއޯ ބޭނުމީ ލިވަޕޫލަށް ދާން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ ވިއްކާލާނަމަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ އެނބުރި ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 11) – ޗެމްޕިއަން އޮސްޓްރޭލިއާ ފަސޭހަކަމާ އެކު، އަށް ވިކެޓުން ބަލިކޮށް ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުން...

July 11, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އުފުލާނީ މޯލްޑިވިއަން އިން

މޮރިޝަސްގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އެ ގައުމަށް އުފުލައިދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ގައުމީ އެއާލައިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 26
އިންޑިއާ ކަޓުވާލައި ނިއު ޒީލެންޑް ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ، އިންގްލެންޑް (ޖުލައި 10) - މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮތް އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 18 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައި ނިއު ޒީލެންޑުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް...

July 10, 2019
ވީއޭއާރަށް އެފްރިކާ ތައްޔާރު: ކާފް

ގާހިރާ، މިސްރު (ޖުލައި 10) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުތައް މިރޭ ފަށާއިރު ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ (ވީއޭއާރް)ގެ ބޭނުން ހިފަން ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް...

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ކޮޕީއެއް ނުކުރާނަން: ޔާއޯ ފެލިކްސް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 142 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް ބަދަލުވި، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޔާއޯ ފެލިކްސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި...

July 09, 2019
ޓިއުނީޝިއާ އިން 54 އަހަރަށް ފަހު ގާނާ ބަލިކޮށްފި

އިސްމާއީލިއާ (ޖުލައި 9) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މި މުބާރާތުގައި 54 އަހަރަށް ފަހު ޓިއުނީޝިއާ އިން ގާނާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު...

08 ޖުލައި

July 08, 2019 7
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން ނަގާލައިފި އެވެ.

July 08, 2019 4
"އައިއޯއައިޖީ ބިޑަށް ސަރުކާރު އޮތީ ގުޅިލާމެހިފައި"

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރު އޮތީ ގުޅިލާމެހިފައި ކަމަށް...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 1
ރެކޯޑް މުސާރައަކަށް މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - ޗައިނާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ގުއަންޒޫ އެވަގްރާންޑޭ އިން، ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކަށް މިހާތަނަށް ދޭ ރެކޯޑް މުސާރައާ އެކު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް، މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ...

July 07, 2019 4
ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިހާރު ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ އިތުރަށް ދަސްކޮށް ގިނަ އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްލަން ލިބުނު...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 6
އައިއޯއައިޖީގެ މަަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރުން ގައުމުތަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ...

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން...

05 ޖުލައި

July 05, 2019 3
ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖޭން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ގޭމްސްގެ އިސް...

July 05, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ފޯކައިދޫ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން 1-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

July 04, 2019 9
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ލަމްޕާޑް ހަވާލުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 4) - ހުސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރާންކް ލަމްޕާޑް ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން އާތީގެ ތައުރީފު މާޒިޔާ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) މާޒިޔާ...

July 03, 2019 1
ރާޅާ އަޅަން އިތުރު ސާފިން ސްޕޮޓްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އިތުރު ސާފިން ސްޕޮޓްތަކެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
އައިއޯއައިޖީގައި ފުޓްބޯޅައިން ވާދަކުރާނީ ސީނިއާ ޓީމު

މި މަހު 19 އިން 29 އަށް މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން ވާދަކުރާނީ ސީނިއާ ޓީމު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 5
ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ދަ ގްރާންޑޭ ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ އެއް...

July 01, 2019 8
އާޖެންޓީނާގެ މާޓިނޭޒަށް ބާސެލޯނާގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ބޮޑު ބިޑެއް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މޮޅުވުމުގެ...

June 30, 2019 5
އައިއޯއައިޖީގެ މީޑިއާ ޓީމުގެ ހެޑަކަށް މިހާރުގެ ހަމްދޫން

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ދިވެހި މީޑިއާ ޓީމުގެ ހެޑަކަށް "މިހާރު" ނޫހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު، ސްޕޯޓްސް މުހައްމަދު ހަމްދޫން،...

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކުން އީގަލްސް އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 29, 2019 3
ރެކޯޑަށް ވުރެ ސެކުލޮސްކީ އަށް މުހިއްމީ މާޒިޔާ މޮޅުވުން

މި ފަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާގެ ޓާގެޓަކީ ވަކި ކަހަލަ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މެޗުތަކުން މޮޅުވުން...

28 ޖޫން

June 28, 2019 13
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފެންޓަސީ ލީގު ފަށަނީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެންޓަސީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
މެރެތަން ޝޮޕަށް ބޫޓެއް ހަދިޔާކޮށްގެން، އުފާވެރިކަން!

ގިނަ ފަހަރަށް ދުވުންތެރިން އާ ބޫޓެއް ގަންނަނީ ކުރީގެ ބޫޓު ހަލާކުވެގެނެއް ނޫނެވެ. އާ މޮޑެލެއް ނުކުތުމާ އެކު ނުގަނެ ނުހުރެވެނީ އެވެ. އެހެންވެ ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތުގައި ހުރި ކުރީގެ...

June 27, 2019 24
އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅަނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ފުލްސައިޒުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި ރަށްތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ސާބިއާގެ އިތުރު އެހީތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާބިއާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑެރޭޝަނާ އެކު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

June 26, 2019 4
މޮޅަކުން ފަށައި ކެމަރޫން ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި

އިސްމާއީލިއާ، މިސްރު (ޖޫން 26) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކެމަރޫން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ 2-0 އިން ގިނީ ބިސޯ ބަލިކޮށް ބޯނަހުގެ...

25 ޖޫން

June 25, 2019 17
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި!

މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ ވަހީދު) ޖެހި ފަސް ގޯލާއި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން...

June 25, 2019 7
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އިސްމާއިލް އީސާ ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.