15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 2
ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަނުވުމުން މެޗު ކެންސަލް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ށ. ފޯކައިދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހާޒިރެއް ނުވި އެވެ.

October 15, 2019 28
ރިޔާޒަށް ޖަވާބުދީފި! "އިންތިހާބު ބަލައިނުގަންނާނަން"

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި އަދި ސަރުކާރުން ފޯރުވާ އެކަށީގެންނުވާ ނުފޫޒެއްގެ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 19
މިއީ އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޒާތީ ކަމެއް: ލަތީފް

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެތަނަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އައްޔަންކުރުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ޒާތީ ކަމެއް ކަމަށާއި، މައްސަލައަކީ އޭނާ...

October 14, 2019 1
ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެ ޑިވިޝަނެއްގައި ވާދަކުރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރާއި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނާއި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 1
ނަސްރު 50 ވަނަ މެރެތަން ޖަހައިފި

އެންމެ ގިނަ މެރެތަން ދުވި ދިވެހި ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އޮތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ނަސްރުﷲ އަހުމަދު އޭނާގެ 50 ވަނަ މެރެތަން ބެންގަލޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަންގައި މިއަދު ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
ރީތި ރަށް ބަލިކޮށް ބަނޑޮހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަތުން 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެ އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

October 11, 2019
"ޖަރުމަނުގެ ހުށަހެޅުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ވިސްނާނަން"

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށްވާން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމާ ވިސްނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ މި ވަގުތަކު ނޫން ކަމަށް ދާދި ފަހުން ފީފާ އިން ހޮވި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 14
ރާއްޖެ އަތުން ސީރިއާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ސީރިއާ އިން އެކަކު މަދުކޮށް ރާއްޖެ އަތުން އުނދަގުލުން، ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 10, 2019 6
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗެއް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން އީރާނާއި ބަލްގޭރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ސާބިއާގެ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ވީއޭއެމް ހިންގަމުން އަންނަ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 09, 2019 3
ފައިނަލުގައި ބަނޑޮހާއި ރީތި ރަށުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
"ދިރާގު މާލެ އޯޕަން" ގައި 198 ފެތުންތެރިން

ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ "ދިރާގު މާލެ އޯޕަން" ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 198 ފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސްވިމް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް...

October 08, 2019
ކްލައިވެޓާ މައްސަލަ ޖެހި ވަލްޑެސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 8) – ބާސެލޯނާގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން އެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލްކީޕަރު ވިކްޓަ ވަލްޑެސް ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 10
އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފީފާ ފޯވާޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތާއި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

October 07, 2019
ކޯޗުގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: މިނިސްޓްރީ

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން، ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް އިން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 14
ކޯޓަށް ގެންދިއުން ލަސްވުމުން ކްރިކެޓް ކޯޗް ދޫކޮށްލައިފި

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗް އާސިފް ހާން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިޔަ އިރު އޭނާ...

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
މައްސަލަ ފޮރުވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު ކްރިކެޓް ބޯޑަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަން...

October 05, 2019 4
ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ފަޒީލް އޭނާގެ މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ވިދިވިދިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު 3000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓްގެ މަގާމް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް)...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
ފުރަތަމަ ދުވަހު ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ދެ ރަން މެޑަލް

ނެޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމާއި 400 މީޓަރު ދުވުމުން ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން މިއަދު ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު 1500 މީޓަރު ދުވުމުގައި ހުސެއިން...

October 04, 2019 15
ދަރަނި ނުދެއްކިއްޖެއްޔާ ޓީސީ ފުޓްބޯޅައިން ނުފެންނާނެ!

ކްލަބުގެ ދަރަނިތައް އަންނަ ސީޒަން ފެށެން ވާއިރަށް އަދާނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އަންނަ ސީޒަނަށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ނުނެރޭނެ ކަމަށް ކްލަބުގެ އިސްވެރިޔެއް ކަމަށްވާ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ގްރީޒްމަނާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް: މެސީ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާއާ ގުޅުނު އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންއާ އޭނާއާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި...

October 03, 2019 3
ގްރޯން ޕްރީ: ހަފުތާ ބަންދުގައި ވަރުގަދަ ރޭސްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް މާދަމާ އާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
"އަދަބު ދޭންވީ ޓީމަށް، ކުޅުންތެރިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީ"

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ލިވަޕޫލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޕެޑްރޯ ޗިރިވެލާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލަ ޖެހުމުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އެ މައްސަލަ ބަލައި ލިވަޕޫލްގެ ކުށެއް އޮތްނަމަ އެ ޓީމަށް އަދަބުދީ ޗިރިވެލާ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެދިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
އަޒްނީނާއި ޒިޔާދަށް އޭޝިއާ މުބާރާތުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 53 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ މަހުމޫދު ޒިޔާދާއި އަޒްނީން ރަޝާދު ވާދަކުރި ކެޓަގަރީތަކުން ހަތަރު ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 15
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް، ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގޮތަށް ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް މުބާރާތުގެ ނަން "ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް...

September 30, 2019 6
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ މަހުލޫފް ކޮމިޓީއާ ދުރަށް

އެހެން ބައެއް އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި، އެފްއޭއެމްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކޮމިޓީން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީހުގައި އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް...

September 29, 2019 4
އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް މާފުށީގައި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކ. މާފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް) އިން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 1
އޭޝިއާގެ މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑަރުން ތައްޔާރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 53 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް މި ފަހަރު ރާއްޖޭން ތައްޔާރުވީ އެހެން ފަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއްގެ އެހީގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ނޭޕާލުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭން ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
އިންވިޓޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތް ފުރަވެރީގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ވެޓްރަންސް (އެމްވީވީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންވިޓޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓުގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ރ. ފުރަވެރި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 34
ޕޫލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި، ފެތުންތެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ހެދި އިންޑޯ ސްވިމިން ކޮމްޕްލެކްސްގައި އިއްޔެ ބޭނުންކުރަން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންނަށް ރަސްމީ އުސޫލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި...

September 26, 2019 20
ދެ މިނިސްޓަރުން އެފްއޭއެމަށް: ސުޒޭނުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް...