17 hours ago

މިލާން (ޖޫން 5) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާޗު މަހު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް އެޓްލާންޓާ ދިޔައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަން ޕިއޭރޯ ގެސްޕަރީނީގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ...

16 hours ago

1

ބާލިން (ޖޫން 5) - ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލިޕްޒިގަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތުގައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 hours ago

2

ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި

17 hours ago

ކޮވިޑް-19: އެޓަލާންޓާ ކޯޗުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

1 day ago

ބްލެޓާގެ ހަމަލާތަކެއް އިންފަންޓީނޯ އަށް

1 day ago

13

ނިއުނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

4 days ago

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް ނުބާއްވާނެ

6 days ago

6

ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

6 days ago

3

"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"