9 hours ago

3

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

4 hours ago

މިއުނިކް (ޖުލައި 14) - ލިވަޕޫލާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ޔާގެން ކްލޮޕް ދެން ހަވާލުވާނީ ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

9 hours ago

2

ސައުތެމްޓަނާ އެއްވަރުވެ ޔުނައިޓެޑް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

9 hours ago

3

ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

1 day ago

1

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ކޯޓުން އުވާލައިފި

1 day ago

ޗައިނާގައި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިން މެޗުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމުގެ...

3 days ago

އިންމަ ދަ ގްރާންޑޭގައި މަޑުކޮށްފި

5 days ago

4

އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

5 days ago

6

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް