6 hours ago

މެޑްރިޑް (މޭ 25) – ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބާސެލޯނާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކުއިކީ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

3 hours ago

ބާސެލޯނާ (މޭ 25) – ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މިރަލެމް ޕިޔަނިޗް ގަތުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެ ޓީމުގެ ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ގެނައުމަށް...

5 hours ago

ކުޓީނިއޯ ނުގަންނަން ބަޔާނުން ނިންމައިފި

6 hours ago

ނޭމާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ބާސެލޯނާ ކޯޗު ބޭނުންވޭ

1 day ago

ލީގުގެ ރޭހުގައި ބަޔާނަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

1 day ago

1

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ތާވަލުކުރި އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

1 day ago

2

ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

1 day ago

2

ކޯޗުންނާއި އެކެޑަމީތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ލިބޭނެ

5 days ago

24

ބުލޭގެ އަލްބަމުން، ފޮނިފޮނި މާޒީއެއްގެ ތެރެއަށް