25 ޖޫން

June 25, 2019 17
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި!

މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ ވަހީދު) ޖެހި ފަސް ގޯލާއި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން...

June 25, 2019 7
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އިސްމާއިލް އީސާ ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2019
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން...

23 ޖޫން

June 23, 2019 1
މޯހަން ކޯހުގައި، ނިމާ އީގަލްސް ލީޑުކުރަނީ

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް، އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މި ވަގުތު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރުމުން ކުރިއަށް ހުރި އެ ޓީމުގެ މެޗުތަކުގައި ޓީމު ލީޑުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ އަހުމަދު ނިމާދު (ނިމާ) ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 2
މޮޅުވީ އިންޑިއާ، އަފްގާނިސްތާނަށް ސާބަސް!

ސައުތުހެމްޓަން (ޖޫން 22) – ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިރޭ ގަދަފަދަ އިންޑިއާ އަތުން އަފްގާނިސްތާން މޮޅުވުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ މުހައްމަދު ޝާމީ ހެދި ހެޓްރިކުން ނަތީޖާ އަނބުރާލައި...

June 22, 2019 22
ޝިފާޒް: ރަން މެޑެއްޔާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަނީ!

އަންނަ މަހު 19 ގައި މޮރިޝަސްގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރަން މެޑަލް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ހާފް މެރެތަން އަށް ތައްޔާރުވަމުން...

21 ޖޫން

June 21, 2019 4
ރިވައިވަލްގެ ތަމްރީންތަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗަކު އެހީވަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ޒަޔާން ޒަކީގެ އިސްނެގުމާ އެކު އުފެއްދި ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޗު...

June 21, 2019 2
އައިއޯއައިޖީ ބާއްވަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކުރަނީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ކުރާ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް...

20 ޖޫން

June 20, 2019
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ ދެ ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ތާވަލުގެ އެއް...

June 20, 2019 4
ޔުއެފާ މުބާރާތާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި...

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މޮޅުވެއްޖެ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބީ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަޝްހޫރުވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 19, 2019 12
ލީގުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ސުޒޭންގެ ފާޑުކިޔުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަށް މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން ފެށިއިރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އަދި ފުޓްބޯޅަ އަށް އިހުލާސްތެރިކަމެއްނެތި އެއްވެސް ކަމެއް...

18 ޖޫން

June 18, 2019
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕްލެޓިނީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަކަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ، މިއަދު ފްރާންސުގައި...

June 18, 2019 2
ވޮލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންތައްތައް...

17 ޖޫން

June 17, 2019 7
ޔުއެފާ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ބާއްވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 3
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލް، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

June 16, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕޮގްބާ ދީފި

ލަންޑަން (ޖޫން 16) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 11
ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

June 15, 2019 18
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލާލައިގެން، މި އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށް ޓިކެޓް ހޯދޭނެ ފުރުސަތެއް ފުޓްބޯލް...

14 ޖޫން

June 14, 2019
ފީފާ ދޫކޮށް ބޮބާން އެނބުރި މިލާނަށް

ފީފާގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކްރޮއޭޝިއާގެ ވޮނިމިރް ބޮބާން އެ އިދާރާ ދޫކޮށް އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ ޗީފް ފުޓްބޯލް އޮފިސަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވަން ނިންމައިފި...

June 14, 2019 3
އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ...

June 13, 2019 8
މެލޭޝިއާ މުބާރާތަށް ކްރިކެޓް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން މިމަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި-ނޭޝަންސް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ

12 ޖޫން

June 12, 2019 11
ބަޓިސްޓޫޓާ އެނބުރި ފިއޮރެންޓީނާ އަށް؟

ފްލޮރެންސް (ޖޫން 12) – އިޓަލީގެ ބިލިއަނަރު ރޮކޯ ކޮމިޝޯ ފިއޮރެންޓީނާ ބައްލަވައިގަނެ އެ ކްލަބް އަލުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި، ޑިރެކްޓަރެއްގެ ރޯލަށް ކްލަބުގެ ލެޖެންޑް އާޖެންޓީނާގެ...

June 12, 2019 14
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ އާމިރު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ހަވާލުކުރި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ...

11 ޖޫން

June 11, 2019 7
ވީއޭއެމް ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުން ދިއުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން...

June 11, 2019
ފީފާ އިން ލަންކާ އާއި މަކާއޫގެ މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި

މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ މެޗަށް ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ މަކާއު ޓީމުން އަންނަން ދެކޮޅު ހަދާފައިވަނިކޮށް ފީފާ އިން...

10 ޖޫން

June 10, 2019
ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އަށް

އއ. ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

June 10, 2019 10
ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަތައް ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އިދާރީ ކަންކަން ނިންމައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް...

09 ޖޫން

June 09, 2019 6
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންގާރަ އަށް ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ. ފޯކައިދޫގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ފުޓްބޯޅަ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހުގެރެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2019 2
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އުނދަގޫތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މި ފަހަރުގެ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ދެ ލެގަށް ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އެއް މެޗު އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ...

08 ޖޫން

June 08, 2019 12
ޕުކެޓުގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ރޭސް މޯޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތައިލެންޑުގެ ޕުކެޓް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަންގެ ފަސް ކިލޯ މީޓަރު ދުވުމުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް) އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 6
ފުރަތަަމަ ލެގުގައި ޓީސީ އާއި ފޯކައިދޫ އެއްވަރުވެއްޖެ

އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ށ. ފޯކައިދޫގައި އެ ރަށު ޓީމާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޔޫވީ އަށް ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން

މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އިން މާޒިޔާ އަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކުޅުނު މިލޯސް ކޮވަސެވިޗާއި އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 06, 2019 8
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ: ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގައި މިހާރު އޮތް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިދާރާގެ ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު...