01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ޖެކްލިންގެ ލަންކާ ފިލްމެއް، އިނގިރޭސި ބަހުން

ބޮލީވުޑުން ހޯދި މަގުބޫލު ކަމާއި އޭ ލިސްޓް ފަންނާނުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން މަޝްހޫރުވި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަކީ މުޅި ސްރީ ލަންކާ ވެސް ފަހުރުވެރިވާ ބަތަލާއެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން އޭނާ މަޝްހޫރުވީ މިސް ޔުނިވާސް ސްރީ ލަންކާގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްގެންނެވެ.