09 ޖޫން

June 09, 2020 11
ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 9) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޮލަމްބޯގައި މި ހަފުތާގައި ބާއްވަން އުޅުނު މުޒާހަރާ ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 16
ކޮވިޑް އަށް ފަހު ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ޗައިނާގެ އެހީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު އިގްތިސާދީ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާގެ އެހީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީގެ ޝާޒެ ޑެފެއާޒް ހު ވެއި ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 4
މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން ދޭ ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި ހިމެނޭ މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް އަދި ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 34
ލަންކާއިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ޗައިިނާގެ ވުހާންއިން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއިން ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
ލަންކާ އިން ނަގުލަންދާށި ބޭރުކުރަން އުޅުމުން ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 14) - ދިރޭ 200 ނަގުލަންދާއްޓާ އެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ޗައިނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 12
އިންވެސްޓްކުރަން އާދޭ! ނޫނީ ފުރުސަތު އޮތީ ޗައިނާއަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއި އިންޑިއާ އިން ލަންކާގައި އިންވެސްޓް ނުކުރާ ނަމަ އަނެއްކާވެސް ޗައިނާ އިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދަން މަޖްބޫރުވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނަން: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސުޕަޕަވަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީއެއް ނުވޭ: ގޮތަބަޔާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީވަމުން ނުދާ ކަމަށް ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 7
ލަންކާގެ ހައިވޭއަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 2) - ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އާއި ކެންޑީއާ ދެމެދު ހަދާ ހައިވޭ މަޝްރޫއަށް ޗައިނާ އިން ދޭ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ޗައިނާ ބޭންކުން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 16) - ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އިން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 15
ޗައިނާ ބަހުގެ ބޯޑުތައް ލަންކާގައި ބަހައްޓާތީ ޝަކުވާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 2) - ސްރީ ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސައިޓްތަކުގައި ލަންކާގެ ރަސްމީ ބަސްތައް ކަމަށްވާ ސިންހަޅަ އަދި ތަމަޅަ ބަހުގެ ބަދަލުގައި ޗަައިނާ ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ބޯޑުތައް ބަހައްޓާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ލޯނުތަކުން ލަންކާ އަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޗައިނާ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދޭ ލޯނުތަކަކީ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް ނޫން ކަމަށާއި ޗައިނާ އަކީ ލަންކާ އަށް ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ގައުމެއް ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 7
ލަންކާގެ އިންގިލާބު: އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ބަލަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި އުފެދުނު ސިޔާސީ މައްސަލަ ގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވި ދެ ގައުމަކީ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
މެންބަރުން ގަންނަން އެހީވާ ކަމަށް ޗައިނާ އަށް ތުހުމަތު

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް މެންބަރުން ގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ސަރުކާރުގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 4
ޗައިނާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ލަންކާ އިން ހުއްޓާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ތިން ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ޗައިނާ އަށް ދިނުމާ މެދު ސްރީ ލަންކާގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވެ އެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 4
ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން އަދިވެސް އެހީވާނެ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން އަދިވެސް އެހީވަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 4
ޗައިނާގެ ސިލްކް ރޯޑުގައި ލަންކާ އަކީ މުހިންމު ގައުމެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 29) - ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް ސިލްކް ރޯޑުގައި ސްރީ ލަންކާ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޗެން ޒުއެޔުއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 5
ޗައިނާ އިން 295 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ލަންކާއަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 23) - ޗައިނާ އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެ ބިލިއަން ޔުއާން (295 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ބަނދަރު ހަވާލު ކުރަން ޗައިނާ އިން ޕްރެޝަރެއް ނުކުރޭ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 8) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ހަވާލު ކުރަން ޗައިނާ އިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޕްރެޝަރު ނުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.