04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 6
ސްރީ ލަންކާގައި ޗައިނާގެ ޕްލޭނާމެދު އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވޭ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާ ޗައިނާގެ ޕްލޭނާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސިތާރަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
ޗައިނާގެ އެހީގައި ލަންކާއިން 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސްރީ ލަންކާގައި 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 12
ޕޯޓް ސިޓީ ނިމުމުން ދުނިޔޭގެ ހަބަކަށް ލަންކާ ބަދަލުވާނެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސިޓީ ނުވަތަ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ހަބަކަށް ލަންކާ ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 21
ލަންކާގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ މައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި 60 ބުރިއަށް ހަދާ ތިން ޓަވަރަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގެ ހިއްސާ ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު އެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 5
ލަންކާ އަކީ ސިންގަޕޫރަށް ހަދަން ޗައިނާ އެހީވާނެ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރު ތެރޭ ސިންގަޕޫރާ އެއް ފެންވަރަށް ސްރީ ލަންކާ ގެންދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު ޔީ ޒިއަންލިއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 80
ޗައިނާގެ މަޅީގައި ލަންކާ ޖެހިއްޖެ، ދެން ރާއްޖެ ބާ؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ރާއްޖެ އަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އެހީ ދެމުންނެވެ. ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީ އެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ މެދު ވެސް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ލޯނު ދިނެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 11
ލަންކާގެ ހަންބަންޓޯޓާ ޕޯޓް ޗައިނާ އަށް ކުއްޔަށް ދީފި

ސްރީ ލަންކާގެ ހަންބަންޓޯޓާ ޕޯޓާއި، އެ ސަރަހައްދުން 6000 ހެކްޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗައިނާ އަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެންމެ ފަހުން ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 1
ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބެއިޖިން (މެއި 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާ އިން ދެ ބިލިއަން ޔުއާން (290 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޗައިނާއާ ގުޅުން އޮތުމަކީ އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ޗައިނާއާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 7
ޗައިނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ބަނދަރެއް ހަދާ އިންޓަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ހެދުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކެއްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 14
ޗައިނާ އަށް ބިން މިލްކު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަންކާ އިން ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ ބިމުގެ ތެރޭން 20 ހެކްޓަރު ބިން ޗައިނާ އަށް މިލްކުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި އޮތް މާއްދާ އަށް ލަންކާ އިން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 25
ޗައިނާ އިން ލަންކާއަށް ކުރި އިންވެސްޓްގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ނެގި ލޯނުގެ ސަބަބުން ގައުމު ވަނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ގައުމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފައިދާއެއް ވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ނެގި ލޯނުތައް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.