04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 12
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރަކާ ދެކޮޅު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ޚިޔާލާ ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މިއިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 04, 2019 9
ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަސް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

February 04, 2019
ސްރީ ލަންކާގެ މިނިވަން ކަމަށް ކުރި ހިމޭން އިހްތިޖާޖް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4 - އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާ އަށް މިނިވަންކަން ހޯދުމުގެ ހަރަކާތް ފެށިގެން އައީ އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތާ އެކު އެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ އިސް...