07 މެއި

May 07, 2020 9
ޔޫކޭގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަކަށް ލަންކާ ދަރިކޮޅު މީހެއް

ލަންޑަން (މެއި 7) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ސްރީ ލަންކާ ދަރިކޮޅުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ރަނިލް ޖަޔަވަރްދަނާ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 5
އިސްތިއުފާ ދިން ލަންކާގެ މުސްލިމް ވަޒީރުން އަލުން މަގާމުތަކަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 30) - ލަންކާ ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި މުސްލިމް މިނިސްޓަރުން އަލުން މަގާމުތަކާ އިއްޔެ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި އެ މީހުންގެ ސްޓާފުންނަށް ދޭ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 3
ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ވިޖެޔެދަސާ ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.