28 ޖޫން

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 13
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
ސްރީ ލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ޖޫން 1 ގައި ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ޖޫން 1 ގައި ފެށޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެއާލައިނުގެ ޗެއާމަން އަޝޮކް ޕަތިރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ފުރުމުގެ އެވޯޑް ސްރީ ލަންކަން އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - ގަޑިއަށް އެންމެ ބަރާބަރަށް ފުރުމުގެ އެވޯޑް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
ސްރީލަންކަން އިން ކެޝޫ ނަޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ދިން ކެޝޫ ނަޓަކީ ޖަނަވާރުން ކާން ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިނުން ޕަސިންޖަރުންނަށް ނަޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 4
ސްރީ ލަންކަންގެ ހިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 2
އެއާލަންގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
ސްރީލަންކަންއިން ބުކިން ޑޮޓްކޮމްއާ ގުޅިއްޖެ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބުކިންޑޮޓްކޮމްއާ އާއި އެކު ޕާޓްނާޝިޕެއް ހަދައި، ޓިކެޓާއި އެކު ހޮޓާތައް ބުކް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 16
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ސްރީ ލަންކަންގެ ބޯޓުތަކަށް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 22
ގަމަށް ދަތުރު ފަށަން ސްރީ ލަންކަންއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސާ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އޭއައިއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 2
މަސްތުގައި ހުރި ލަންކާ އެއާލައިނުގެ ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަސްތުވެފައި ހުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 11
ލަންކާ އަށް ޑައިވާޓްކުރި ފްލައިޓް އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރައިގެން މާލެ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓަލަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެނބުރި ކޮލަމްބޯ އަށް ދިއުމަށް ފަހު އަލުން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.