18 މާޗް

March 18, 2018 7
ރަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މި ހަފުތާގައި ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަންގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ކުރީގެ...

March 18, 2018 1
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން މި މަހު 6 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ލަންކާގައި ފޭސްބުކް ހުޅުވާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 14) - ސްރީ ލަންކާގައި ފޭސްބުކް އަލުން ހުޅުވާލާނީ ފޭސްބުކް ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ފޭސްބުކް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަރިން ފެނާންޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 5
ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ވަނީ ގަދަވެފައި، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާތީ މޫސުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 2
ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން ދޭންް ނިންމި ބަދަލުގެ ދަށުން ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް ދެއްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
ކެންޑީގެ ކާފިއު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްރީ ލަންކާގެ ފައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަލާ ދިން ކެންޑީގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު މިއަދު އުވާލާފައިވާ ކަމަށް...

March 10, 2018 2
ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ކުއްލި...

09 މާޗް

March 09, 2018 5
ލަންކާގެ މުސްލިމުން ހުކުރު ކުރީ ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގައި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ވަކި ހިސާބުތަކެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި މީހުން ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ލަންކާގެ މުސްލިމުން މިއަދު ހުކުރު ކުރަން ޖެހުނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގަ އެވެ.

March 09, 2018 1
މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދޭ އިސް މީހުން އަތުލައިގެންފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ރުވާން...

March 09, 2018
ހުކުރު ގަޑީ ހަމަލާ ދީފާނެތީ މުސްލިމުން ބިރުވެރިކަމުގައި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ހުކުރު ވަގުތު ބުޑިސްޓުން ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑު ކަމަށް...

08 މާޗް

March 08, 2018
ކެންޑީގައި ހިންގި ކާފިއު އަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީގައި ހިންގި ކާފިއު އަށް ދުވާލު ވަގުތުތަކުގައި ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ.

March 08, 2018 14
ކެންޑީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާއިރު އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން...

March 08, 2018
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 8) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މުޅިން އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއް ލަންކާ އަށް މިއަދު ދަތުރުކޮށްފި...

03 މާޗް

March 03, 2018 1
މަރީގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން ކިހިނެއް ވާނެ؟

އޮލިމްޕަހާ އެކު ލަންކާގައި ވެސް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އެޕްރީލް 21 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް.

01 މާޗް

March 01, 2018 10
"ލަންކާގައި ބަނދަރު ހަދަން އިންޑިއާ ޝައުގުވެރި ނުވީ"

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 1) - ސްރީ ލަންކާގެ ބަނދަރުތަކާއި ހައިވޭތައް ހަދަން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ އިންޑިއާ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރަން އިންޑިއާ އިން ޝައުގުވެރި ނުވީ ކަމަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ މިސްކިތަކަށް ގެއްލުން ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 28) - ލަންކާގެ އިރުމަތީގެ އަމްޕަރާ ޓައުނުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށާއި މިސްކިތަކަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 1
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 27) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމަނިކުފާނުގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 5
ސިނގިރޭޓް މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު ހައްޔަރު

ހުއްދަކުރާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ސިނގިރޭޓް ގެންގުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ސްރީ ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ލަންކާ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، ރަނިލް އަށް ލޯ މިނިސްޓަރުކަން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ލޯ އެންޑް އޯޑާ މިނިސްޓަރުކަމާއި ނޭޝަނަލް ޕޮލިސީ އެންޑް އިކޮނޮމިކްސް މިނިސްޓަރުކަން ހަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ލަންކާގެ ބަހެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ ޓޫރިސްޓުން މިހާރު ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރުކުރާ ދިޔަތަލަވާގެ ކަހަގޮއްލާގެ ޕަސެންޖާ ބަހެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާ 19 މީހުން ޒަޚަމްވި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަން ހަ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 2
ކޯލިޝަނާ އެކު ކުރިއަށްދާން ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރު ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޅުންގަނޑު ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ސަރުކާރައިގެން ކުރިއަށް ދާން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 2
މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 19) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނީ ޕާލަމެންޓުގައި ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން ބަލިކޮށްގެން ކަމަށް...

February 19, 2018 5
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީ ކޯލިޝަނުން ވަކިވާން ނިންމައިފި: ރިޕޯޓް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އިން...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 34
ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓަން އުޅެފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ކަވަރުކުރަން އުޅެނިކޮށް، ހުރަސްއަޅައި ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަން މިއަދު އުޅެފި އެވެ.

February 18, 2018
ޔޫއެންޕީގެ ހުރިހާ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ހުރިހާ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ...

February 18, 2018
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރްނަރު ޕޮލިހަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތަހުގީގަށް އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރްނަރު އަރްޖުނާ މަހެންދުރަ އަންނަ މަހު 8...