03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - އެއާޕޯޓް މުވައްޒަފުން ފެށި ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

April 03, 2018
ސިރިސޭނާ އާއި ޔޫއެންޕީގެ ބައްދަލުވުމުން ހައްލެއް ނުލިބުނު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ...

April 03, 2018 1
ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު/އެކްޓަރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަނުގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ވެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރު އުވާލުން ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އޮފް ޕަވަ އެންޑް އެނާޖީ އަޖިތު ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ލަންކާ ބަނދަރަށް ފައްތާލި ބޯޓެއް ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 1) - ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ސްރީ ލަންކާގެ ޓްރިންކޮމަލީ ބަނދަރަށް ފަައްތާލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް 75 އަހަރު ފަހުން ފެން މައްޗަށް ނަގައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 2
ވޯޓުގެ ކުރިން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދީ: ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މި ހަފުތާގައި ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ރަނިލްގެ ބާރުތައް ސިރިސޭނާ ކުޑަކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 28) - ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އެތައް ބާރެއް ރައީސް ސިރިސޭނާ މިއަދު ނަންގަވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (މާޗް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 2
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ޓެކްނޯ މީޑިއާ އިން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އަޅުވާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ އާ ޓީޒާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
ރަނިލް ހިންގެވި ކެބިނެޓުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ކެބިނެޓް ކޮމިޓީ އޮން އިކޮނޮމިކް މެނޭޖްމަންޓް (ސީސީއީއެމް) ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 7
ރަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މި ހަފުތާގައި ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަންގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ކުރީގެ...

March 18, 2018 1
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން މި މަހު 6 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ލަންކާގައި ފޭސްބުކް ހުޅުވާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 14) - ސްރީ ލަންކާގައި ފޭސްބުކް އަލުން ހުޅުވާލާނީ ފޭސްބުކް ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ފޭސްބުކް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަރިން ފެނާންޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 5
ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ވަނީ ގަދަވެފައި، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާތީ މޫސުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 2
ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން ދޭންް ނިންމި ބަދަލުގެ ދަށުން ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް ދެއްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
ކެންޑީގެ ކާފިއު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްރީ ލަންކާގެ ފައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަލާ ދިން ކެންޑީގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު މިއަދު އުވާލާފައިވާ ކަމަށް...

March 10, 2018 2
ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ކުއްލި...

09 މާޗް

March 09, 2018 5
ލަންކާގެ މުސްލިމުން ހުކުރު ކުރީ ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގައި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ވަކި ހިސާބުތަކެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި މީހުން ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ލަންކާގެ މުސްލިމުން މިއަދު ހުކުރު ކުރަން ޖެހުނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގަ އެވެ.

March 09, 2018 1
މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދޭ އިސް މީހުން އަތުލައިގެންފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ރުވާން...

March 09, 2018
ހުކުރު ގަޑީ ހަމަލާ ދީފާނެތީ މުސްލިމުން ބިރުވެރިކަމުގައި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ހުކުރު ވަގުތު ބުޑިސްޓުން ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑު ކަމަށް...

08 މާޗް

March 08, 2018
ކެންޑީގައި ހިންގި ކާފިއު އަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީގައި ހިންގި ކާފިއު އަށް ދުވާލު ވަގުތުތަކުގައި ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ.

March 08, 2018 14
ކެންޑީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާއިރު އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން...

March 08, 2018
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 8) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މުޅިން އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއް ލަންކާ އަށް މިއަދު ދަތުރުކޮށްފި...