19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ލަންކާގެ ކާފިއު އަށް ލުއިތަކެއް، ކޮލަމްބޯ ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 19) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއު އަށް މި ހަފުތާގައި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް 1،061 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފި

ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ފޮނުވައިދޭން އެދުނު ޖުމްލަ 1،601 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 3
ބޭރަށް ފޮނުވި ގިނަ ކެއާ ޕެކޭޖްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާއިލާތަކުން ފޮނުވި ކެއާ ޕެކޭޖްތަކުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 5
1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރު

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެ ރިސޯޓަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކުރި ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު އެ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 7
ލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން އެންދުން މަޖްބޫރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 13) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މަރުވާ މީހުން އެންދުން ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުން މަޖްބޫރުކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 1
ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށްކޮށް އެ ގައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިއްޔެ ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 1
އެސްޑީއެފުން ސާކަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސާކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 8
މޯލްޑިވިއަނުން ރެސްކިއު ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައިސްފައި މިވާ ހާލަތުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ނާދެވި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ބާއްވަމުންދާ ރެސްކިއު...

April 07, 2020 3
އިންޑިއާ އިން 10 ޓަނުގެ ބޭސް ލަންކާ އަށް ފޮނުވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 7) - އިންޑިއާ އިން 10 ޓަނުގެ ބޭސް ލަންކާ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރާ އަގުތައް މާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 27
ލަންކާގައި ނާދެވި ތިބި 100 ދިވެއްސަކު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި އަޅާފައިވާ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގައި ތާށިވެފއި ތިބި ބައެއް ދިވެހިން މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި މިރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރާކަށް އަދި ނޫޅޭ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާ ޚަބަރުތައް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

April 04, 2020 4
ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާ ފޯނުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

April 04, 2020 28
ކޮވިޑް-19 ލަންކާ އަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް

މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް މާދަމާ ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 7
65 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގު ލަންކާ އިން އަތުލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން، 65 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ލަންކާ އިން ވިސާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު އެއް މަސް

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެއް މަހަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 3
ލަންކާގެ އެއް އާއިލާއަކުން ފަސް މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕުއްތަލަމް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އެއް އާއިލާއަކުން ފަސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

March 31, 2020 14
އެހީގެ ފްލައިޓު އާދީއްތައިގައި، އާއިލާއަކަށް 15 ކިލޯ

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެ އިން އެހީ ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައި ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓުން 15 ކިލޯ، ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް...

30 މާޗް

March 30, 2020 4
މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން ދޭ ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި ހިމެނޭ މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް އަދި ޕާސަނަލް...

March 30, 2020 7
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 24
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 28) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ މީހާ މިއަދު މަރުވިކަން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

March 28, 2020 10
ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ރަނގަޅީ ދަތުރުނުކޮށް މަޑުކުރުން

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 28) - ގައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މި ދުވަސްވަރު ރަނގަޅީ އަމިއްލަ ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތިބި ތަނެއްގައި ތިބުން ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ...

25 މާޗް

March 25, 2020
ކޮލަމްބޯގައި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު، ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އާއި ގަމްޕަހާ އަދި ކަލުތަރަ ޑިސްޑްރިކްޓުގައި މުއްދަތެއް ނެތް...

March 25, 2020 18
ލަންކާގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ތިބި މީހުުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް އަންނަަން ބޭނުންވާ މީހުން ގެންނަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަަކަަ ދައްކަމުން އަންނަަ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން...

24 މާޗް

March 24, 2020 40
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން އިނަ މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ލަންކާއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ލަންކާމީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 23) - ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި އެ ގައުމުގެ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފެކްޝަން ޑިޒީޒް (އައިޑީއެޗް) އިން މިއަދު...

March 23, 2020 1
ޖެކްލިން އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.