16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލް ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް އުފެދިފައިވާކަން މީޑިއާ އަށް ތިލަވެފައި ވަނިކޮށް ސީނިއާ ވަޒީރުންނާ އެކު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު...

October 16, 2016 1
ސިފައިންގެ މީހާގެ މަރު ލަންކާ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ސިފައިންގެ ތެރޭން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލްއާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ލަންކާ ސިފައިންގެ ކުރީގެ ތިން ޖެނެރަލުންނާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ހައްޔަރުކޮށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ ނޫން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވުމާ އެކު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ހައްޔަރުކުރުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ފުލުހުންގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޝަން (އެފްސީއައިޑީ)އާ ދެކޮޅަށް ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަޖްސާ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 1
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު ލަންކާގައި ދެނީ

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ލަންކާގައި ހާއްސަ ސެމިނާއެއްް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 8
ލަންކާ އިން ސާކް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓްކުރީ އިންޑިއާ ރުއްސަން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 4) - އިސްލާމްއާބާދުގައި ބާއްވާ ސާކް ސަމިޓް ސްރީ ލަންކާ އިން ބޮއިކޮޓްކުރީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުގައި އެ ގައުމު ރުއްސަން ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 16
ލަންކާ ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ވަރު ސަރުކާރަށް ވެސް ނޭނގޭ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް ލޯނު ނަގައިގެން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު ސަރުކާރަށް ވެސް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ދޫކޮށްލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ސަރުކާރުގެ ހަތިޔާރުތައް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދީގެން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިދާ ހޯދާފައިވާތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ މިހާރު އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
މަރާލި އެޑިޓަރުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ގަބުރު ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު މަރާލި ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު އެޑިޓަރު ލަސަންތާ ވިކްރަމަތުންގާގެ މަރުގެ އާ ތަހުގީގެއް ކުރަން އޭނާގެ ގަބުރު ކޮނެގެން ނަގައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 1
ލަންކާގެ ބަޖެޓަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސްރީ ލަންކާގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރާނީ އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައިގެން ތަރައްގީ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން ކަމަށް މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 2
ލަންކާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވަކި ޑްރެސް ކޯޑެއް ނުހެދޭނެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ބަލާ ބެލެނިވެރިން ދާއިރު ވަކި ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން ތިބެން ނޭންގޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 2
ލަންކާގެ ސިޔާސީ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކަށް އޮބާމާގެ ތައުރީފް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ގެންނަ ސިޔާސީ ބަދަލުތަކަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ އެއީ ދުނިޔެ އަށް ވެސް ނަމޫނާއެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 22, 2016 3
ސްނައިޕަރު މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރު

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕަރު ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 28
އެއީ ސްނައިޕަރެއް ނޫން، އަދީބު ކަމަކަށް ހަދަން އުޅުނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ބުނާ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރު ގެނައީ ބޮޑީގާޑެއްގެ ވަޒީފާ ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު...

September 20, 2016
އިޒުހާމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް

މި މަހު ކުރީކޮޅު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ރޭލެއް ދަށުވެ، ގދ. މަޑަވެލީ، ބަހާރު، އިޒުހާމް މުހައްމަދު މަރުވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް އިއްޔެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 11
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި ފަޒީލާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ދައުވާލިބޭ މީހަކު "އެއް ޝޮޓުން އެކަން ނިންމާލެވުނު ނަމަ ނިމުނީހޭ" ބުނި ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

September 19, 2016 22
ގަމަށް ދަތުރު ފަށަން ސްރީ ލަންކަންއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސާ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައްޑޫ...

September 19, 2016
ޒިކާ އާއި ޗިކުންގުންޏާ އަށް ލަންކާ އިން ސަމާލުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޒިކާ ވައިރަސް އާއި ޗިކުންގުންޏާ އިތުރަށް ފެތުރިދާނެތީ ސްރީ ލަންކާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ކަތުނަޔަކަ އެއާޕޯޓާއި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓުގައި ޚާއްސަ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 12
އީދު ބަންދުގައި އައްޑޫ-ލަންކާގެ ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު

މިދިޔަ ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގެ ތެރޭގައި އައްޑު އާއި ސްރީ ލަންކާ އާއި ދެމެދު ބޭއްވި ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާއްސަ ދުވަސްތަކުގައި އެފަދަ ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 4
ފާޑު ކިޔަންވީ، އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ފާޑު ކިޔުންތަކާއި ތުހުމަތުތައް އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނަނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 19
މަޖީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ލަންކާ ޑޮލަރު މައްސަލައިގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރީ ލަންކާ އިން ޑޮލަރު ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ލަންކާ ސަފީރަށް ހަމަލާދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަށް ހަމަލާ ދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.