11 މާޗް

March 11, 2020 2
ދިވެހިިންނަށް ލަންކާއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާ އިން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލިޔަސް، ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް، ކުރިން ވިސާ ނެގުމެއް ނެތި ލަންކާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 11, 2020 7
ލަންކާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސްރީ ލަންކާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ދިނުން މިއަދު މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

March 11, 2020
ކޮވިޑް19:ލަންކާއިން އެ ގައުމުގެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 11) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުނު: ޖެކްލީން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރި އިރު، އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ލަފާދީ، ނޭފަތުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހަދަން އެޖެންސީން ލަފާ ދިން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ދާދި ފަހުން ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓްކޮށް ނިންމައިލި ބިރުވެރި ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލައިފި، އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލުމަށް ފަހު، އާ އިންތިޚާބު އަންނަ އެޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ލަންކާ ސަފީރުކަން މިއުޒީޝަނަކަށް

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރުކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަނެއް ކަމަށްވާ ރޮހާނާ ބަޑާޖް އައްޔަންކުރުމަށް ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އޮން ހައި ޕޯސްޓްސް އިން އިއްޔެ ރުހުން ދީފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 24
ޑްރަގްސްއާ އެކު 3 ދިވެއްސަކު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭ ދެހިވަލަ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާ އެކު ތިން ދިވެއްސަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 6
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ހަދަން ޖަޕާނުގެ ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

February 21, 2020 19
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން އަދި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 6
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި ހެކި ލިބިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޝަވެންދުރަ ސިލްވާ އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 3
ލަންކާގެ އިމާރާތަކުން ދިވެހި ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ އިމާރާތަކުން ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - އެންމެ އިސްކަން ދެނީ، ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިމޮކްރެސީ ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަސް: ލަންކާ އިން ފެނުނު މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 1) - ލަންކާ އިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 6
ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން ލަންކާއިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރުކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިސާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 34
ލަންކާއިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ޗައިިނާގެ ވުހާންއިން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއިން ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް އެހީތެރިވަނީ

އިންޖީނު ހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން، ހާލުގައި ޖެހުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 5
ޖަޕާނު ރެސްޓޯރަންޓް ނިހޯންބަޝި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

ޖަޕާނުގެ އަސްލު ރަހަތަކަށް މަޝްހޫރު އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓް "ނިހޯންބަޝި" ކްރޮސްރޯޑްސްގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

January 22, 2020
އެއްމާބަނޑު މީހުންގެ ރެކޯޑް ލަންކާގައި ހެދޭ ގޮތެއްނުވި

އެއްމާބަނޑު މީހުން އެއްތާކަށް ޖަމާކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާ އިން ހަދަން އުޅުނު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށް، އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވުމުުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ހުރެ ރެކޯޑް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ލަންކާ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގައި ކުރި މަދަނީ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
ނިއުމާގެ "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ލަންކާގާއި

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާނީ އެ ގައުމުގައި ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.