09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީއަށް އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ ހިންގުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަސްކަރީ އޮފިސަރަކަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 09, 2019 8
ޕޯޓް ސިޓީ ލަންކާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހެދި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖެއްސިކަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 1
ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށް ރަނިލްގެ ބަދަލުގައި ސަޖިތު

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ސަޖިތު ޕްރެމަދާސާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
ލަންކާގެ ވެރިންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 69
"ހުކުމާ މެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު ކަންބޮޑުވޭ"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ މެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިރޭ ބުނެފި...

December 05, 2019
ސްވިސް އެމްބަސީ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 5) - ވަގަށް ނަގައި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީގެ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ލަންކާ ސަފީރު ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް

ބާން (ޑިސެމްބަރު 4) - ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އެމްބަސީ ސްޓާފަކު ވަގަށް ނަގައި ބިރު ދެއްކި މައްސަލާގައި ސްރީ ލަންކާ ސަފީރު ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 3
ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - މިއަދުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 03, 2019 12
އިންވެސްޓްކުރަން އާދޭ! ނޫނީ ފުރުސަތު އޮތީ ޗައިނާއަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއި އިންޑިއާ އިން ލަންކާގައި އިންވެސްޓް ނުކުރާ ނަމަ އަނެއްކާވެސް ޗައިނާ އިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދަން މަޖްބޫރުވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 3
އިންޑިއާ އިން ލަންކާ އަށް 450 މިލިއަން ޑޮލަރު!

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 2) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 450 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 5
މޯދީ، ގޯޓާބޭގެ މަޝްވަރާތައް ލަންކާގެ ނަސްލީހަމަޖެހުމަށް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައި ސްރީ ލަންކާގެ ނަސްލީ ހަމަޖެހުމާއި ސިންހަޅައިންނާއި ތަމަޅައިން އެއްގަލަކަށް އެރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 6
ފަހުން އަތުލައިގަތް ހަތް މަސް ބޯޓެއް ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަތުލައިގަތް ސްރީ ލަންކާގެ ހަތް މަސް ބޯޓް ދޫކޮށްލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 28, 2019 4
"އެމްބަސީ ސްޓާފަކު ލަންކާގައި ވަނީ ރަހީނުކޮށްފައި"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 28) - ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީ ސްޓާފަކު ރަހީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނަން: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސުޕަޕަވަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 27, 2019 5
އިންސްޕެކްޓަރު ފުރުމުން، ލަންކާ އެއާޕޯޓް ސަމާލު ކަމަށް

ލަންކާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ތިބި އިސް ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރި ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައި)ގެ އިންސްޕެކްޓާ ނިޝާންތާ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 4
ގޯޓާބޭގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ނުބަލަން ނިންމައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ނުބަލަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 23, 2019 7
ލަންކާގެ ކެބިނެޓުގައި ރާޖަޕަކްސާ އާއިލާގެ ތިން ބެއިން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް އިއްޔެ އެކުލަވާލިއިރު އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭފުޅުން ކެބިނެޓުގައި ހިމަނުއްވައި، އާއިލީ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 9
ދާއަޅަން އުޅުނު ލަންކާގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ ދެބޯޓަކާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު އެހެން ހަތަރު ބޯޓެއް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި...

November 22, 2019 10
ކޮއްކޮ އާއި ބޭބެ ވެރިކަމުގައި: ލަންކާގެ ތާރީޚުގައި އާ ކަމެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 22) - ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ދެ މަގާމުގައި ތިބުމަކީ ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ވަނީ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 15
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 6
ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

November 20, 2019 5
މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް ގޯޓާބޭ އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް، ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް...

November 20, 2019 3
ރަނިލް ދުރުކުރަން ރާޖަޕަކްސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ކޮއްކޯފުޅު ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕާލަމެންޓުގެ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 3
އިންސާނީ ހަައްގުތަކަށް ގޯޓާބޭ އިހްތިރާމް ކުރަން އެދެން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ އަރިހުން އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ...

November 19, 2019
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަ އޮތް ޔުނައިޓެޑް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 10
ނަސްލަކަށް، ދީނަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޚިދުމަތް ކުރާނަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 18) - ވަކި ނަސްލަކަށް ދީނަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ...

November 18, 2019 4
ގޮޓާބޭ: އަސްކަރީ ޖެނެރަލެއްގެ މަގާމުން ވެރިކަމަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ހަތް ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންންވާ، ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ ޑިފެންސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުން ސަޖިތު ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމުން...

November 17, 2019 24
ލަންކާގެ އިންތިޚާބު ގޯޓާބޭ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެސްއެލްޕީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 4
50 އިލެކްޝަން އޮފިޝަލުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މިއަދު ކުރިއަށްދާއިރު ކޮލަމްބޯގެ ރޯޔަލް ކޮލެޖުގައި ހަރަކާތްތެރި ގާތްގަނޑަކަށް 50 އިލެކްޝަން އޮފިޝަލުން ބަލިވެގެން...

November 16, 2019 5
ވޯޓުލާން ދިޔަ މުސްލިމުންތަކެއް ތިބި ބަހަކަށް ހަމަލާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޓައުނެއްގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މުސްލިމުންތަކެއް ތިބި ބަހަކަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 8
ލަންކާ އިންތިޚާބު: ޓާމިނޭޓާ އާއި ޕެޑްމޭންގެ ހިފުމެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުވެގެން ދާނީ، ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުގައި، ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ މީހަކާއި އާއިލާގެ ތެރޭގައި "ޓާމިނޭޓާ"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހަކާ ދެމެދު ކުރާ ހަނގުރާމައަކަށެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ލަންކާގެ 280 ކުށްވެރިންނަށް ސިރިސޭނާގެ މައާފް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ރިޔާސީ ދައުރު ނިމެން ދެ ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް 280 ކުށްވެރިންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ މިއަދު މައާފް ދެއްވައިފި އެވެ.

November 14, 2019 13
ނަހުލާ އަށް އޭޝިއާގެ ބިޒްނަސް އެކްސެލެންސް އެވޯޑް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 14, 2019 1
އިންތިޚާބަށް ލަންކާގައި ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.