03 ޖޫން

June 03, 2016 61
މާރާާމާރީ، ބަދަލުހިފުން، ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު މަރު!؟

ގޭންގް މާރާމާރީ ނުހިންގާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އަނިޔާވެރި ދެ ހަމަލާއެއްގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެ، މާލެ އަށް ބިރުވެރިކަން ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ އަނިޔާވެރި ދެ މަރެއްގެ ހިތާމަ ކުރިމަތިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
މަހްފޫޒަށް ހަމަލާ ދިނީ ފާރަލުމަށް ފަހު: ދައުލަތް

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޅިން ހަމަލާދިނީ ދެ މީހަކު އޭނާ އަށް ފާރަލުމަށް ފަހު ކަމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.